Gottfried Wilhelm Leibniz – všestranný učenec túžiaci po harmónii

Článok v pdf

Všade je život

Gottfried Wilhelm Leibniz (1. 7. 1646 – 14. 11. 1716), posledný polyhistor, nemecký učenec a organizátor vedeckého života, uznával princíp pluralizmu a individuality. Jeho monády – silové duchovné jednotky bytia – tvoria základ všetkého. Živá a neživá príroda sú spojené. Celá príroda je plná života. Mŕtve musí byť pochopené zo živého.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 29. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.