Gaspard Monge – tvorca názornej zobrazovacej metódy

Článok v pdf

Dnes je bežné, že rôzne telesá zobrazujeme pravouhlou projekciou v dvoch pohľadoch – pôdoryse a náryse. Spôsob vytvorenia dvojpohľadového zobrazenia v jednej rovine sa nazýva Mongeovo premietanie a je súčasťou väčšieho súboru zobrazovacích metód nazývaného deskriptívna geometria. Tento názov priniesol do matematiky práve Gaspard Monge.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 31. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.