Kurt Gödel – hranica deduktívnych systémov ľudského poznania

Článok v pdf

Už dávno a doteraz

Od prelomu 5. a 4. storočia pred naším letopočtom, kedy žili napr. Euklides z Megary a Eubulides z Milétu, vieme, že naše jazykové vyjadrenia poskytujú množstvo logických paradoxov. Jednoduché oznámenie „Táto tu napísaná veta je nepravdivá.“ nie je ani pravdivé, ani nepravdivé. Odvtedy máme veľa otázok: Môžeme svoju vlastnú reč dokonale opísať svojou vlastnou rečou? Môžeme, ale nie úplne. Môžeme svoj vlastný mozog preskúmať svojím vlastným mozgom? Áno, ale nie úplne. V každom dostatočne obsiahlom systéme možno formulovať vety, ktoré vo vnútri tohto systému nemožno dokázať ani vyvrátiť. K tomu sa dopracovala matematika. Vlastnými prostriedkami spoznala medze svojich možností.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 31. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.