Dražobný systém Tatry – 2. časť. Univerzálny príkaz

Článok v pdf

Základná charakteristika

Univerzálny príkaz (ďalej iba UP) je jedným z kľúčových prvkov systému. Je príkazom do hry po otvoreniach 1♣!, 1♦, 1♥, 1♠ (12 – 18 b.), čo v praxi znamená, že dražba nesmie vyhasnúť pod úrovňou 3BT. Partner ho uplatní s rukou, s ktorou by sám otvoril dražbu, teda od 12 b.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 31. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.