Aurelium – zážitkové centrum vedy

Článok v pdf

Formát centier vedy je celosvetovo známy a rozšírený spôsob, ako popularizovať vedu a techniku prístupnou a zábavnou formou. Je to miesto, kde sa prelína zábava s učením prostredníctvom interaktívnych exponátov a môžeme ho definovať aj ako náučný zábavný park. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania a jeho idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Vedecké poznatky sú tu skryté v zábavných experimentoch a návštevníci majú príležitosť si ich vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daný jav funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a napríklad aj otázky, na ktoré bude ďalej hľadať odpovede. To všetko s jednoduchým posolstvom: ,,Myslieť má zmysel.“ Je to koncept, ktorý v sebe spája školu, múzeum i zábavný park.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 31. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.