Úvodník 32. čísla

Článok v pdf

Aj tento rok sme požiadali o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vydávanie časopisu. Ak budeme úspešní, tak pre vás (okrem iného) počas prázdnin pripravíme aj letný špeciál s množstvom zaujímavých článkov.

V tomto čísle vám v sekcii biológia prinášame článok Exotické ovocie juhovýchodnej Ázie 2, v ktorom spoznáte štyri druhy ovocia, ktoré pochádzajú z juhovýchodnej Ázie. V seriáli Rastliny okolo nás si predstavíme dva ľuľky – sladkohorký a zemiakový. Na tento článok nadväzuje aj článok zo seriálu Hmyz okolo nás, ktorý sa venuje pásavke zemiakovej a májke fialovej. V seriáli Operence okolo nás si priblížime našu najväčšiu sovu – výra skalného.

Seriál o osobnostiach vedy sa venuje Henrimu Poincarému – psychológovi matematiky a Henrymu Cavendishovi – prvému používateľovi torzných váh.

V geografickej časti časopisu sa prenesieme do Etiópie. Dozviete sa základné informácie o tejto krajine, o jej charakteristických rastlinných a živočíšnych druhoch, ale aj to, aké je napríklad ich národné jedlo.

Bridžový seriál pokračuje vo výklade dražobného systému Tatry 3. časťou, v ktorej pokračujeme v dražbe po univerzálnom príkaze, kde si priblížime najmä zaujímavú konvenciu Sitno.

Viete, že na Slovensku máme aj colné laboratórium? O tom, ako vzniklo, čo je jeho úlohou a čím sa zaoberá, sa dozviete v rovnomennom článku Colné laboratórium. Nebudú chýbať ani zaujímavé príhody z praxe.

10. ročník korešpondenčnej súťaže je úspešne za nami – prinášame vám riešenia súťažných úloh druhej série a konečnú výsledkovú listinu. Úspešným riešiteľom blahoželáme a zasielame knižné odmeny. Ostatným prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku.

Z matematiky vám prinášame riešenia druhej série súťažných úloh korešpondenčného seminára MATMIX.

Už 14. septembra sa v Bratislave uskutoční Vedecký veľtrh. Ak sa s nami chcete stretnúť, príďte, v našom stánku si budete môcť pozrieť staršie čísla časopisu a ukážeme vám aj niekoľko zaujímavých pokusov.

Tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok vyhlasujeme 10. ročník fotografickej súťaže. Na vaše fotografie čakáme do 18. septembra. Ak sa zúčastníte vyššie spomínaného Vedeckého veľtrhu, možno tam nájdete zaujímavú inšpiráciu, ktorú nám potom môžete poslať do súťaže.

No a na záver ešte pripomenieme objednávku časopisu na nasledujúci školský rok – nezabudnite si ho objednať čo najskôr, aby ste naň na začiatku budúceho školského roka nezabudli.

Martin Hriňák