Henry Cavendish – prvý používateľ torzných váh

Článok v pdf

Keď zavesíte na strunu malé závažie a trochu ním zatočíte, potom budete po jeho uvoľnení pozorovať, že struna sa bude periodicky krútiť na obe strany, a to veľmi dlho. Na jej krútenie stačí veľmi malá sila, ktorú jej dodáva počas pokusu zotrvačnosť roztočeného telesa. Moment sily vyvolávajúcej točenie klesá so štvrtou odmocninou z polomeru struny, preto je pri polomere struny rádovo v desatinách milimetra veľmi malý. Máme tak pred sebou najcitlivejšie mechanické zariadenie umožňujúce merať veľkosť i nepatrnej sily. Sú to torzné váhy.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 32. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.