Hans Selye – naznačil cestu od snov k objavom

Článok v pdf

Veda ako odhaľovanie pravdy o prírode

Je ťažké objaviť nové fakty, ak sa na ne iba dívame, ale ich nehľadáme. Vedel, že je úžasné, keď v ľudskej mysli prechádza krása záhady do poznanej zákonitosti. Spoznal, že pre vedecké poznávanie je potrebné mať nadšenie a vytrvalosť, vnímať aj intuíciou a pestovať nezávislosť myslenia, uplatňovať logiku, abstrakciu, pamäť i sústredenosť, poznať etiku výskumu a udržiavať kontakt s prírodou i ľuďmi. Jednotliví bádatelia pestujú často spoločné motívy pre výskumnú prácu: skutočnú lásku k pravde, obdiv pre krásu zákonitostí, jednoduchú zvedavosť, túžbu byť užitočným, ale aj pocit úspechu. Pre vedca je i tá najškaredšia pravda krajšia ako najlepšia pretvárka.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 33. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.