Úvodník 33. čísla

Článok v pdf

Skončili prázdniny, začal sa školský rok, a tak sme tu opäť aj my s naším časopisom. Toto číslo je špeciálne, pretože vychádza „mimo poradia“. Preto sme ho aj nazvali Letný špeciál. Od tohto kalendárneho roka budeme vydávať štyri čísla časopisu ročne. Počas školského roka tak vyjde jesenné číslo v októbri, zimné číslo v decembri, jarné číslo v apríli a letné číslo v júni. Verím, že vás táto zmena potešila a že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej.

14. septembra sa v Bratislave uskutočnil Vedecký veľtrh 2017, na ktorom sme sa aj s mnohými z vás stretli. Krátku reportáž z tohto podujatia nájdete na poslednej strane obálky časopisu.

V tomto čísle časopisu vám prinášame zadania súťažných úloh domácich kôl troch predmetových olympiád – matematickej, fyzikálnej a informatickej. Verím, že vám tieto zadania pomôžu naštartovať nový školský rok a možno i vašu budúcu vedeckú kariéru.

Ak by vám tieto olympiády nestačili, prinášame vám aj riešenia súťažných úloh tretej série korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX.

Okrem súťaží prinášame aj dva články o významných osobnostiach vedy – Hansovi Selyeovi, ktorý naznačil cestu od snov k objavom, a Erwinovi Schrödingerovi, pre ktorého bolo všetko zároveň časticou i vlnovým poľom.

Bridžový seriál o dražobnom systéme Tatry pokračuje ďalšou časťou, ktorá sa venuje konvenčnej dražbe.

V seriáli Hmyz okolo nás sa v tomto čísle časopisu dozviete zaujímavé informácie o živočíchovi, ktorého určite poznáte – lienke sedembodkovej, ale aj o inváznych druhoch lienok, ktoré tie „naše“ postupne vytláčajú.

Na záver mi neostáva nič iné, len popriať vám v novom školskom roku veľa elánu a chuti do učenia a riešenia úloh – či už našej korešpondenčnej súťaže alebo niektorej predmetovej olympiády.

Martin Hriňák