Úvodník 34. čísla

Článok v pdf

Obálka jesenného čísla časopisu je už tradične venovaná výhernej fotografii v našej fotografickej súťaži. Tento rok sme od vás dostali 78 fotografií, a tak bol výber najlepších z nich opäť ťažší. To, ktoré fotografie sme sa rozhodli oceniť, nájdete presne v strede nášho časopisu.

Jeseň je taktiež obdobím, v ktorom sa udeľujú Nobelove ceny. Na poslednej strane obálky nájdete ich krátky prehľad. Podrobnejšie sa im budeme venovať v nasledujúcich číslach časopisu.

Naše tradičné seriály Rastliny okolo nás, Hmyz okolo nás či Operence okolo nás pokračujú aj v tomto čísle sériou článkov.Ako ste si iste všimli v obsahu, trochu sme upravili ich nadpisy, aby ste pri vyhľadávaní v našom archíve mohli podľa názvu článku jednoduchšie nájsť ten správny. V tomto čísle teda nájdete články o baze červenej, blene čiernom, bystruške fialovej a drozdovi čiernom. Zo živočíšnej ríše čerpá námety aj nový seriál s názvom Prekvapenia v živočíšnej ríši, v ktorom nájdete fotografie zaujímavých živočíchov. V tomto čísle sa budeme venovať motýľom a jednotlivým fázam ich vývinu.

Zo série článkov o osobnostiach vedy a techniky sa v tomto čísle venujeme Leonardovi Pavlovi Eulerovi – výkonnému, všestrannému a praktickému matematikovi a Léonovi Jeanovi Bernardovi Foucaultovi, ktorý kyvadlom dokázal, že sa Zem naozaj otáča.

V článku Popocatepetl a stratovulkány sa venujeme známej sopke Popocatepetl a sopkám, ktoré sú jej podobné. Piatym článkom o dražobnom systéme Tatry uzatvárame výklad tohto originálneho dražobného systému, ktorý, ako už aj jeho názov hovorí, pochádza zo Slovenska. Pre záujemcov o jeho hlbšie štúdium radi sprostredkujeme kontakt na Národné bridžové centrum, kde sa vám budú radi odborne venovať odborní lektori.

S novým školským rokom je tu aj ďalší ročník našej korešpondenčnej súťaže i korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX. Verím, že sa do oboch súťaží opäť v hojnom počte zapojíte.

Martin Hriňák