Bystruška fialová (Carabus violaceus)

Článok v pdf

Bystruška fialová (Carabus violaceus) patrí do radu chrobáky (Coleoptera) a v rámci neho do rovnomennej čeľade bystruškovité (Carabidae), ktorá je jednou z najpočetnejších čeľadí – obsahuje až 25 000 druhov, pričom na Slovensku z nich žije asi 500. Z tohto počtu druhov bystrušiek je bystruška fialová na Slovensku najbežnejšia. Jej druhové meno súvisí s modro-fialovým lesklým okrajom kroviek jej štíhleho splošteného tela čiernej farby.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 34. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.