Leonard Pavol Euler – výkonný, všestranný a praktický matematik

Článok v pdf

Pamätník

Na náhrobnom kameni má vyryté: Leonhardo Eulero, Academia Petropolitana, MDCCCXXXVII (Leonard Euler, Petrohradská akadémia, 1837). V myšlienkach aj v pojmoch matematických: Eulerovo číslo, Eulerova konštanta, Eulerove vzorce, Eulerov integrál, Eulerove uhly, Eulerove kruhy, Eulerova nerovnosť, Eulerova priamka (Eulerova priamka prechádza priesečníkom ťažníc (ťažiskom), výšok (ortocentrom) a osí strán trojuholníka (stred kružnice opísanej trojuholníku)), Eulerova kružnica, Eulerova veta o konvexných mnohostenoch (Súčet počtu vrcholov a počtu stien každého konvexného mnohostena sa rovná počtu jeho hrán plus 2.), Eulerova veta pre homogénne funkcie.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 34. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.