Max Planck – vyhľadávač absolútnych zákonov

Článok v pdf

Pochopiteľnosť obrazu

Vo svojej autobiografii konštatoval: Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás nezávislým, absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké životné poslanie. Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta, a udržal si presvedčenie o tom, že rozumne uvažujúci človek môže tieto zákonitosti vysvetliť čistým myslením. Pochopiteľnosť objektívneho sveta je najväčším zázrakom. Sformovanie obrazu sveta podľa pozorovaní je prvý krok a musí ho urobiť čistá veda. Využiť vedecký obraz sveta, to je druhý krok, je úlohou technológie. Veľmi si cenil aj ľudský význam vedeckého poznávania: Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti a bázni. 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 36. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.