Morka domáca (Meleagris gallopavo domesticus)

Článok v pdf

V staršej literatúre sa uvádza i rodový názov v mužskom rode moriak domáci. V rámci zoologického systému triedy vtáky (Aves) je morka domáca zaradená do radu kurotvaré (Galliformes), inak nazývané i hrabavce, a v rámci tohto radu je súčasťou čeľade bažantovité (Phasianidae). Z chovateľského pohľadu, resp. praktického hľadiska, je zaradená medzi hrabavú hydinu (spolu s kurou domácou a perličkou).

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 36. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.