Victor Frederick Weisskopf – pohľady sa vzájomne dopĺňajú

Článok v pdf

Zodpovedný prístup

Mal zmysel nielen pre faktické výsledky fyzikálnych vied, ale pozorne vnímal celý vývoj vedeckého poznania (hlavne v 20. storočí). Zvlášť výrazne sa zamyslel nad zodpovednosťou vedcov za ich prácu a jej dôsledky. Zistil, že veda môže urobiť veľa, ale nikdy nemôže rozhodnúť, čo je dobré a čo zlé. Žiadal od všetkých zodpovednosť – predchádzať vojnám a katastrofám v životnom prostredí, vytvárať zmysluplný život pre väčšinu ľudí, zdokonaľovať vzdelávanie, trvať na slobode názorov.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 37. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.