Dionýz Ilkovič – úspešný fyzik i pedagóg

Článok v pdf

Odhalený fyzikálny vzťah

Vo všetkých fyzikálnochemických i elektrotechnických učebniciach aj monografiách sa uvádza Ilkovičova rovnica, ktorá umožňuje určovať koncentráciu skúmanej látky v elektrolyzovanom roztoku, ako základná rovnica teoretickej polarografie. Je to najznámejší fyzikálny vzťah slovenského fyzika.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 38. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.