Jean le Rond d’Alembert

Článok v pdf

Jeana le Rond d’Alemberta (17. 11. 1717 – 29. 10. 1783) našli ako novorodenca odloženého na schodoch kostola. Vychovali ho v rodine sklára Alemberta. Matka sa o neho nezaujímala, otec mu poskytol skromné prostriedky na výchovu i štúdium. Jean sa stal sa advokátom. Túžil po matematických poznatkoch a vedomostiach z prírodných vied. Matematické abstrakcie nám uľahčujú poznávanie vnímaných predmetov, sú však užitočné vtedy, ak sa neobmedzujeme len ne.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 38. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.