Lev Davidovič Landau

Článok v pdf

Lev Davidovič Landau (22. 1. 1908 – 1. 4. 1968), ruský fyzik, syn inžiniera na ropných poliach v Baku, kde aj vyštudoval fyziku a chémiu, neskôr ukončil štúdium v Leningrade (1927) a pôsobil na Fyzikálno-technickom ústave. Na zahraničných študijných pobytoch v rokoch 1929 – 1934 bol v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Dánsku (navštívil Heisenberga, Diraca, Pauliho, Bohra i Borna). V roku 1932 sa stal vedúcim Oddelenia teórie v Ukrajinskom technickom ústave v Charkove, kde neskôr založil svoju školu, ktorá sa stala strediskom teoretickej fyziky. Od roku 1937 pracoval v Moskve. Po nezmyselnom udaní, že je nemecký špión, strávil asi rok (1938 – 1939) vo väzení. Z väzenia sa dostal na zásah P. Kapicu. Bol profesorom moskovskej univerzity (1943) a členom Akadémie vied ZSSR (1946). Teoretická fyzika je zložitá veda a nie každý je schopný ju pochopiť... V článkoch Heisenberga a Schrödingera som jasne pocítil silu ľudského génia... Metóda je dôležitejšia ako objav, lebo správna metóda vedie k novým, ešte cennejším objavom... Najlepším sudcom každej teórie je pokus... Vedci majú spolu hovoriť a nie sa pred sebou schovávať... Ťažko sa niekto môže stať dobrým odborníkom vo vede alebo dobrým umelcom, ak to nie je vec jeho srdca.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 38. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.