Ranostaj pestrý a ľadenec rožkatý

Článok v pdf

Obe rastliny – ranostaj pestrý i ľadenec rožkatý – sú v rámci botanického systému zaradené k dvojklíčnolistovým krytosemenným rastlinám (Dicotyledonopsida) do čeľade bôbovité (Fabaceae). Táto čeľaď je v niektorej literatúre uvádzaná pod názvom vikovité (Viciaceae), v iných zdrojoch sa môžu čitatelia stretnúť i so starším pomenovaním motýľokveté (Papilionaceae).

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 39. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.