Tri úlohy z pravdepodobnosti

Článok v pdf

O vlkovi a ovečkách

Na kružnici sú rovnomerne rozmiestnené tri ovečky a jeden vlk. Vlk sa pohybuje náhodne – s rovnakou pravdepodobnosťou (jedna polovica) sa každý deň vyberie z miesta, na ktorom sa nachádza, buď vpravo alebo vľavo po kružnici, pričom prejde štvrtinu obvodu kružnice. Ak sa na danom mieste nachádza ovečka, zožerie ju. Kam sa má postaviť múdra ovečka, ktorá chce prežiť čo najdlhšie (teda bude zožratá ako posledná)?

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 39. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.