Johann Gregor Mendel – nedocenený priekopník genetiky

Článok v pdf

Hrachové políčka

Johann Gregor Mendel v záhrade kláštora krížil predovšetkým hrach a skúmal jeho špecifické dedičné znaky. Bol starostlivý a trpezlivý experimentátor. Postupne viedol záznamy o asi 21 000 rastlinách. Pochopil pravidlá, ktoré objasňujú zákony dedičnosti. Zistil pravidlo uniformity (jednotlivé vlastnosti sa dedia z generácie na generáciu), zákon o voľnej kombinovateľnosti vlôh (všetky vlastnosti sa nededia, ale len niektoré a to náhodne), zákon dominancie (niektoré vlastnosti sú dominantné – prevládajúce, iné sú recesívne – ustupujúce). Výsledky pokusov, ktoré robil od roku 1856, uverejnil ústne 8. 2. 1865 na schôdzi brnenského Prírodovedeckého spolku a potom tlačou článkom Pokusy s rastlinnými hybridmi v časopise Verhandlugen des naturschenden Vereines (1866). Napriek tomu, že jeho objavné dielo ležalo bez väčšieho povšimnutia viac než 30 rokov, tí, čo potom z hľadiska poznania zákonitostí dedičnosti spoznali jeho význam, uznali Mendela za otca genetiky.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 39. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.