John von Neumann – teoretický i praktický matematik

Článok v pdf

Princíp samočinného počítača

Moderný samočinný počítač je programovateľný automat na spracúvanie údajov. Skladá sa z piatich základných častí: z riadiacej jednotky, ktorá analyzuje príkazy programu a riadi podľa nich výpočet; z operačnej jednotky, v ktorej sa vykonávajú všetky operácie požadované programom; z vnútornej pamäte, v ktorej sú údaje i program uložené počas výpočtu, aby boli k dispozícii na spracovanie; zo vstupného a výstupného zariadenia, ktoré slúži na komunikáciu s človekom. Počítače vo svojom vnútri rozlišujú iba dva stavy, 0 alebo 1, pracujú v dvojkovej sústave. Princípy výstavby moderných počítačov navrhol americký matematik a fyzik John von Neumann (1903 – 1957).

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 39. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.