Obsah 9. čísla časopisu
Obsah 9. čísla časopisu Mladý vedec
Obsah
Úvodník
Rak riavový
Ponorky s periskopmi
Kto kradne medzi žabami?
Skvosty v rastlinnej ríši
Rastliny okolo nás
Celoslovenské finále astronomickej olympiády pod Tatrami
Krajina bez riek a jazier
3. ročník korešpondenčnej súťaže
MATMIX
Svaly – od molekúl až k pohybu
Čo sa skrýva pd povrchom I. Podzemné uši a pagody
Bridž nie je iba hra
Ako fungujú navigačné systémy
Vyhodnotenie krížovky z 8. čísla
Prírodovedný seminár
51. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2009/2010
Medzinárodná olympiáda v informatike 2009
Dve vlajky jedného projektu
Jur Hronec – nestor matematiky na Slovensku
Objednávka časopisu na školský rok 2009/2010
V ďalšom čísle časopisu nájdete
Vyhodnotenie fotografickej súťaže