Kto kradne medzi žabami

Jedným z najznámejších druhov žiab na Slovensku je skokan zelený. Čo je na tejto vete nesprávne? Je to slovo druh. Skokan zelený totiž nie je druh, ako sa kedysi predpokladalo, ani poddruh, ani nič podobné.

Je niečím špeciálnym, čo sa nazýva klepton. Slovo klepton nápadne pripomína slovo kleptoman – obidve sú odvodené od slova klepto, čo znamená kradnúť. Aj skokan zelený čosi kradne – niečo, čo je pre iný druh žaby nesmierne dôležité.
Skokan zelený

 

Klepton je taxonomická kategória označujúca živočíchy, ktoré vznikajú medzidruhovým krížením. V praxi to znamená, že skokan zelený neexistuje samostatne, ale vzniká po skrížení iných dvoch druhov skokanov – skokana rapotavého a skokana krátkonohého. Nie je jednoduché tieto tri „druhy“ od seba odlíšiť, dá sa to napríklad podľa dĺžky holennej kosti na nohe alebo podľa veľkosti pätových hrboľov. Aj jednotlivé skokany zelené sa medzi sebou dosť líšia – niektoré formy pripomínajú viac skokanov rapotavých, iné skokanov krátkonohých a niektoré sú presne uprostred.

Všetko to je ešte zložitejšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. Normálne telové bunky obsahujú genetickú informáciu obidvoch druhov skokanov, presne podľa očakávania. Avšak pri tvorbe pohlavných buniek skokana zeleného sú vždy chromozómy jedného druhu odstránené a do ďalšej generácie sa prenesú len gény druhého druhu. V západnej časti Európy a aj u nás je odstránená genetická informácia skokana krátkonohého a vo východnej Európe zas skokana rapotavého.

„Rodičia“ skokana zeleného – skokan rapotavý (hore) a skokan
krátkonohý (dolu)

Znamená to, že u nás po skrížení skokana zeleného a krátkonohého vznikne skokan zelený, pretože z genetického hľadiska splynú pohlavné bunky skokana rapotavého a krátkonohého. Po skrížení skokana zeleného a rapotavého vznikne opäť skokan rapotavý, avšak tieto skokany z neznámych príčin zvyčajne nie sú životaschopné.

Po skrížení dvoch skokanov zelených vzniká skokan rapotavý, ale tento jav nenastáva veľmi často, pretože zvyčajne sa v jednej populácii nachádzajú prevažne len samce alebo len samice. Vysvetlenie tohto javu nájdete v anglickom článku na webovej stránke

http://dirk.die-schmellers.de/Publications/waterfrogs/Schmeller_AnZF41_2004.pdf.

Nový skokan zelený teda na území Slovenska vzniká buď skrížením skokana rapotavého so skokanom krátkonohým alebo skokana zeleného so skokanom krátkonohým. Je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Kríženie medzi skokanom rapotavým (modrý), skokanom krátkonohým
(červený) a skokanom zeleným (zelený)

Skokan zelený je preto z hľadiska dedičnosti v západnej Európe ako keby skokan rapotavý a vo východnej Európe skokan krátkonohý. A to je dôvodom jeho kradnutia. Keď sa na našom území spária skokan rapotavý a krátkonohý, pre krátkonohého to je nevýhodné. Jeho gény sa už do ďalšej generácie neprenesú, a preto mu z jeho pohľadu skokan zelený „kradne“ pohlavné bunky. Vo východnej Európe zas skokan zelený „kradne“ pohlavné bunky skokanovi rapotavému.

Skokan zelený ale nie je sám – podobných spôsobom sa rozmnožujú aj niektoré málo známe druhy hmyzu a rýb. Je možné, že všetky tieto skupiny živočíchov sa v budúcnosti stanú samostatnými druhmi – skokan zelený si vytvorí vlastnú genetickú informáciu, ktorá bude odlišná od oboch druhov skokanov a bude ju prenášať do ďalšej generácie. Zatiaľ mu ale neostáva nič iné, ako „kradnúť“.

Lenka Veselovská