Celoslovenské finále astronomickej olympiády pod Tatrami

Veľká Lomnica privítala koncom júna 2009 najúspešnejších mladých astronómov, účastníkov celoštátneho kola Astronomickej olympiády žiakov základných a stredných škôl.

Súťaž sa konala vo Veľkej Lomnici a bola zorganizovaná na veľmi vysokej úrovni. Garantom boli odborníci z Astronomického ústavu pri Slovenskej akadémii vied na čele s predsedom výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku RNDr. Ladislavom Hricom, CSc. Veľmi sympatickým gestom od organizátorov a zároveň motiváciou pre súťažiacich bol už úvod podujatia, počas ktorého boli vecnými cenami (knižnými publikáciami) ocenení všetci pozvaní študenti – najúspešnejší účastníci regionálnych kôl konaných v Prešove, Hlohovci a Žiari nad Hronom v kategóriách základných i stredných škôl.

Po slávnostnom otvorení tejto zaujímavej akcie nasledoval odborný seminár na témy „Sférická trigonometria“ a „Dátová analýza“, ktorý viedli Dr. Zverko, DrSc. a Dr. Kulčár, CSc. Informácie, ktoré účastníci získali, neskôr mohli využiť pri riešení úloh. V neskorých večerných hodinách súťažiacich čakala praktická úloha spojená s pozorovaním oblohy. Súťaž pokračovala ďalší deň opäť odborným seminárom a riešením úloh.

Po ukončení riešenia teoretických úloh a vyhodnotení oboch častí odborníkmi boli najlepší súťažiaci ocenení hodnotnými vecnými cenami. V kategórii základných škôl sa zo siedmich pozvaných súťažiacich päť stalo úspešnými riešiteľmi. Zvíťazil Matúš Milanovič Kulich z Hvezdárne v Banskej Bystrici pred Alicou Kačengovou zo ZŠ Nad medzou v Spišskej Novej Vsi a Jaroslavom Mercom z CVČ Domino Košice. Víťaz sa zároveň stal aj najúspešnejším pozorovateľom v tejto kategórii.

Prvenstvo v kategórii stredoškolákov vybojoval Miroslav Jagelka (Gymnázium J. Letricha Martin) pred Fridrichom Valachom (Gymnázium L. Šuleka Komárno). Tretiu priečku obsadil Peter Kosec (Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín). Najlepším pozorovateľom bol Dominik Imrich (Gymnázium Konštantínova Prešov). Spomedzi jedenástich súťažiacich sa stalo šesť úspešnými riešiteľmi.

Najlepší traja stredoškoláci si vybojovali postup na Medzinárodnú astronomickú olympiádu, ktorá sa uskutočnla v októbri tohto roka v metropole Iránu, v Teheráne.

Pre záujemcov o astronómiu sú podrobné informácie k dispozícii na webovej stránke www.sas.ta3.sk.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža