3. ročník korešpondenčnej súťaže

Naša korešpondenčná súťaž je určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujeme na stránkach časopisu.

Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci súťaže, ktorá bude mať dve kolá, odmeníme najlepších riešiteľov peknými vecnými cenami.

 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek a e‑mail. Prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke v sekcii Súťaž.

V závislosti od náročnosti úlohy budete môcť získať za jej správne vyriešenie 1 až 9 bodov. Úlohy sú rozdelené do dvoch kategórií – úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy s postupom riešenia. Pri písaní svojich riešení úloh s postupom nezabudnite na to, že je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi dopracovali. Pri náročnejších úlohách s postupom riešenia budete môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude správny, ale postup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, a urobili ste napríklad malú chybu v závere riešenia.

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako dva týždne po termíne odoslania, nebudeme vôbec opravovať. Svoje riešenia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Mladý vedec – Korešpondenčná súťaž
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Riešenia úloh v elektronickej podobe však zatiaľ neprijímame.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier napíšte hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia úloh s postupom začnite vždy na novom papieri označenom aj číslom úlohy, pretože jednotlivé úlohy budú opravovať rôzni ľudia. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.

Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov. Riešenia súťažných úloh vypracujte sami. V prípade, že zistíme, že nejaká skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bodov, aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe.

V prípade, že nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí, ak nám zašlete jedno. Žiadne ďalšie body za ďalšie riešenia nezískate.

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením vášho riešenia, môžete nám do 10 dní od zverejnenia výsledkov danej série poslať reklamáciu s odôvodnením a požadovaným počtom bodov.

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Koľko jaskýň sa nachádza na Slovensku? (1 bod)

2. Aké staré sú maltské megalitické stavby? (1 bod)

3.. Ako dlho trvá celý proces premeny žubrienky na dospelú žabu? (1 bod)

4. Jedince ktorého pohlavia ropuchy bradavičnatej nosia jedince druhého pohlavia na miesto párenia? (1 bod)

5. V ktorom roku preletel prvýkrát Charles Lindbergh cez Atlantický oceán bez medzipristátia? Akú vzdialenosť pritom prekonal? (2 body)

6. Z akých častí sa skladá telo raka riavového? (2 body)

7. Čo je to klepton? (2 body)

8. Aký je latinský názov astry kopcovej? (2 body)

9. Ako sa sfarbí kvet čakanky obyčajnej, keď ho položíme na mravenisko a prečo? (3 body)

10. Koľko kategórií má korešpondenčná súťaž časopisu MATMIX? (3 body)

11. Určte, v ktorom roku sa narodil Jur Hronec, v ktorom zomrel a koľko rokov uplynulo v tomto roku od jeho smrti. (3 body)

12. Prečo Duchennova svalová dystrofia nepostihuje skoro vôbec ženy? (3 body)

13. Ako nazývame štyri základné farby kariet používaných v bridži? (4 body)

14. Aké dôsledky má pitie slanej morskej vody pre človeka? (4 body)

15. Predpokladajme, že ste v bridžovej hre dostali nasledujúce karty a máte dražiť ako otvárateľ. Čo by ste urobili ako prvé a prečo? (4 body)

Zadania úloh s postupom riešenia

16. Podrobne vysvetlite, ako vznikajú zúbkované lemovania „záclon“ v jaskyniach. V ktorej slovenskej jaskyni spomínanej v tomto čísle časopisu Mladý vedec ich môžeme pozorovať a ako sa nazýva najznámejší útvar tohto typu v tejto jaskyni? (5 bodov)

17. Obchodník s elixírom má 6 sudov. V piatich z nich je elixír, v jednom bylinkový čaj. Jednotlivé sudy majú objemy 30 litrov, 32 litrov, 36 litrov, 38 litrov, 40 litrov a 62 litrov. Prvý zákazník kúpil dva sudy s elixírom. Druhý zákazník kúpil dvakrát toľko elixíru ako prvý zákazník. V koľkolitrovom sude sa nachádza bylinkový čaj? (6 bodov)

18. Ako by ste ďalej pokračovali v hre hlavného hráča s kartami uvedenými na strane 22? (7 bodov)

19. Tri manželské páry vyšli na spoločný výlet a prišli k rieke, cez ktorú sa potrebujú preplaviť. Majú k dispozícii jednu loďku, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spôsobom to majú urobiť, ak žiaden muž nedovolí, aby jeho manželka bola v jeho neprítomnosti v spoločnosti iného muža? (Na okolí sa nenachádza žiadna iná osoba ani zviera, ktoré by im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani lano alebo iné predmety – musia sa spoľahnúť len sami na seba.) (8 bodov)

20. Na obdĺžnikovom stole je v jeho strede položená váza s kruhovým dnom, ktorú nemôžeme premiestniť. Dvaja hráči striedavo ukladajú na tento stôl mince (všetky sú rovnaké, avšak nepoznáme ich tvar) – v každom ťahu jednu, pričom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou stranou dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam položiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje víťazná stratégia v tejto hre. (9 bodov)