Vyhodnotenie fotografickej súťaže
Do tohto ročníka fotografickej súťaže sme od vás dostali 54 súťažných fotografií v kategórii Voľná tvorba.
V kategórii Mladý vedec na cestách sme nedostali ani jednu súťažnú fotografiu. Zverejňujeme preto aspoň jednu z nášho výletu na Devínsku kobylu. Zo zaslaných fotografií sme sa rozhodli odmeniť Evu Ammerovú zo Svitu, Simonu Horňákovú z Kútov, Agátu Mičovú zo Smolinského, Sebastiána Pavlisa z Vrábeľ, Michala Polovku zo Svitu a Michaelu Vojčákovú z Novej Ľubovne. Všetkým uvedeným venujeme tričká a perá časopisu Mladý vedec.
Martin Hriňák
Eva Ammerová – Labuť zo Seneckého jazera
Sebastián Pavlis – Motýľ
Michaela Vojčáková – Mladí vedci
Michal Polovka – Vodné úskalia
Agáta Mičová – Lienka
Simona Horňáková – Kvety