Obsah 7. čísla časopisu
Zaujímavá a rozmanitá ríša húb
Molekulárne hodiny – Mutácie všade okolo nás
Zaujímavosti zo živočíšnej ríše
Prírodné zbrane
Michael Faraday – počúval hlas prírody
Technologické míľniky v oblasti informácií a komunikácie
50. ročník Fyzikálnej olympiády – krajské kolá kategórií D a E
Jozef Murgaš – nadaný vynálezca i húževnatý kňaz
Skvosty v rastlinnej ríši
Zaujímavosti z vedy a techniky
Pupočníkovou krvou k dlhovekosti?
Zázračné vlastnosti ciev
Katedra matematiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Objednávka časopisu na školský rok 2009/2010
Predstavujeme P-MAT, n. o.