Predstavujeme P-MAT, n. o.
P-MAT je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave. Realizuje neštandardné formy práce s nadanými deťmi, učiteľmi a s dospelými, ktoré umožňujú podchytiť a pracovať s nimi aj v regiónoch s obmedzenými možnosťami vzdelávania a vyplnenia voľného času. Hlavné oblasti činnosti organizácie:
● aktivity pre talentovanú mládež,
● ekonomické vzdelávanie Investland,
● aktivity pre učiteľov a vzdelávanie dospelých.
Práca s nadanými deťmi
Korešpondenčné semináre Pikomat a Pikofyz
Korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky sú celoslovenskými seminármi najnáročnejšími svojho druhu. Sú určené žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl. Pikomat vznikol v roku 1983 a má každoročne okolo 500 riešiteľov, Pikofyz v roku 1998 a rieši ho ročne približne 170 žiakov základných škôl. Organizačné poriadky oboch seminárov sú schválené Ministerstvom školstva SR a semináre sú bezplatné.
Pri riešení úloh sa využíva a rozvíja logické myslenie, kreativita a intuícia detí. Pre najlepších riešiteľov sú organizované týždňové sústredenia. Hlavnými organizátormi sú dobrovoľníci z radov bývalých riešiteľov, teraz už študenti stredných a vysokých škôl. Realizácia seminárov je podporená z projektu APVV.
Korešpondenčný seminár FyzIQ
FyzIQ je celoslovenský fyzikálny seminár, no na rozdiel od Pikofyzu svojou náročnosťou zodpovedá učebným osnovám pre konkrétny vek riešiteľa. Vďaka tomu si môžu vo FyzIQ porovnať svoje vedomosti žiaci rôznych škôl. Zapojení žiaci alebo dvojice žiakov, ktorí zaplatili účastnícky poplatok, dostávajú v priebehu školského roka niekoľko sérií zaujímavých úloh. Súťaž je možné riešiť cez internet.
Regionálne akcie
Niektoré akcie sú organizované pre deti z Bratislavy a blízkeho okolia. Tradične ide o súťaže v prírode spájajúce vedu a šport (Pikopretek) a tímovú súťaž v matematike pre bratislavské školy (Jesenný matboj Pikomatu a Riešok) a iné.
Ekonomické vzdelávanie – Investland
Investland je projekt virtuálnej simulácie ekonomiky určený pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Môžu si tu vyskúšať, ako sa žije vo svete financií, ako sa obchoduje s akciami na burze alebo ako sa zakladá a riadi podnik. Simulácia je urobená príťažlivou formou internetovej hry, čo je veľmi príjemná príprava na budúci dospelácky život. Súčasťou Investlandu je aj e-learningový kurz Virtuálny manažér.
Aktivity pre učiteľov a vzdelávanie dospelých
Moderný učiteľ
P-MAT, n. o., spolupracuje so spoločnosťou Microsoft na celosvetovom programe Partners in Learning. Organizuje učiteľský portál www.modernyucitel.net ako aj ďalšie aktivity projektu Moderný učiteľ:
● víkendové stretnutia aktívnych spolupracovníkov portálu,
● akreditované školenia pre učiteľov,
● roadshow,
● súťaže portálu,
● Letnú školu moderných učiteľov.
40UP – užívajme počítač po štyridsiatke
Od roku 2007 P-MAT realizuje kurzy zamerané na získanie a rozvoj počítačovej gramotnosti pre občanov SR v strednom a vyššom veku. Pri organizovaní kurzov využívame kapacity niekoľkých desiatok škôl na celom území Slovenska. Tento projekt je realizovaný v rámci iniciatívy Microsoft UNLIMITED POTENTIAL a jedným z jeho cieľov je aj zmeniť vnímanie škôl ako inštitúcií celoživotného vzdelávania.
Kontakt na organizáciu:
P-MAT, n. o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
tel.: 02 / 5564 5733
fax: 02 / 5564 5731
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
web: http://www.p-mat.sk