Objednávka časopisu na školský rok 2009/2010

V školskom roku 2009/2010 vyjdú tri čísla časopisu Mladý vedec – 9. číslo v októbri 2009, 10. číslo v januári 2010 a 11. číslo v máji 2010.

Cena časopisu pozostáva z dvoch položiek: ceny za samotný časopis a poštovného a balného. Cena za každé číslo je 1 euro, teda ročné predplatné je vo výške 3 eurá. V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel časopisu, vyznačte to v objednávke. Výšku poštovného a balného uvádzame v tabuľke. Pri väčších objednávkach bude výška poštovného a balného určená individuálne. Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníctvom školy alebo rodičovského združenia.

Spôsob úhrady predplatného bude trochu odlišný oproti tomuto školskému roku. Po zaslaní objednávky vám spolu s druhým tohtoročným číslom časopisu (číslo 8) zašleme zálohovú faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým budúcoročným číslom (číslo 9) časopisu príde zúčtovacia faktúra.

Ďalšou možnosťou, ktorú vám na základe vašich žiadostí ponúkame, je vystavenie dvoch faktúr na jednu adresu. Máte tak možnosť objednať časopis pre žiakov a školu, pričom platby budú oddelené. Krížikom v príslušnom políčku vyznačte, ku ktorej faktúre máme pripočítať poštovné a balné.

Objednávky nám prednostne zasielajte e-mailom na našu e-mailovú adresu predplatne (zavináč) mladyvedec.sk. Môžete ich však zaslať aj poštou na adresu

P-MAT, n. o.
Mladý vedec – objednávka
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1

Termín odoslania objednávok:

E-mailom: do 13. 6. 2009
Poštou: do 10. 6. 2009

Po tomto termíne je naďalej možné objednať časopis. Jediným rozdielom je to, že faktúru vám bezplatne zašleme v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu. Spolu s októbrovým číslom (číslo 9) vám zašleme tlačenú faktúru. V prípade, že potrebujete tlačenú faktúru vopred, za jej zaslanie vám budeme účtovať poštovné a balné vo výške 0,73 €. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese predplatne (zavináč) mladyvedec.sk.

Počet kusov časopisu

Poštovné a balné za 1 číslo

Poštovné a balné spolu za 3 čísla

1 – 4

0,73 € (21,99 Sk)

2,19 € (65,98 Sk)

5 – 8

1,34 € (40,37 Sk)

4,02 € (121,11 Sk)

9 – 16

2,25 € (67,78 Sk)

6,75 € (203,35 Sk)

17 – 24

2,77 € (83,45 Sk)

8,31 € (250,35 Sk)

25 – 40

2,93 € (88,27 Sk)

8,79 € (264,81 Sk)

41 – 80

3,33 € (100,32 Sk)

9,99 € (300,96 Sk)

81 – 120

4,39 € (132,25 Sk)

13,17 € (396,76 Sk)


Stiahnite si tlačivo Objednávky vo formáte doc.

Pokyny pre objednávanie časopisu v pdf súbore