Skvosty v rastlinnej ríši

Zemepisná poloha Slovenska umožňuje bohatú druhovú rôznorodosť flóry. Čísla odborníkov hovoria o výskyte 3 352 druhov kvitnúcich rastlín a papradí. Z nich je do Červenej knihy ohrozených druhov zapísaných 1 270, teda asi tretina. Niektoré z nich sú nenápadné, iné naopak – pozorovateľom poskytujú pastvu pre oči.

Zoznam chránených rastlín, prioritných druhov a ich spoločenská hodnota je uvedená vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 24/2003 Z. z.

Určitú skupinu chránených druhov ste už mali možnosť spoznať v rámci seriálu o jedovatých rastlinách. V tomto a v nasledujúcich číslach časopisu by sme vám chceli predstaviť niekoľko ďalších, ktoré sa nám podarilo zachytiť fotoobjektívom v podtatranskej a tatranskej oblasti.

Soldanelka karpatská

Ako jedna z prvých drobných (cca 5 – 10 cm vysokých) jarných bylín kvitne soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), ktorá dokáže preraziť i tenkú vrstvu snehu. Jej jemná korunka kvetu má modrofialovú farbu zvonkovitého tvaru s jemnými zárezmi do polovice. Tento endemit Západných Karpát rastie na zamokrených lokalitách v horských bučinách i smrečinách, niekedy aj na hornej hranici kosodreviny. Vidieť by ste ju mohli v alpínskom stupni pohorí v Nízkych, Vysokých, Západných i Belanských Tatrách, vo Veľkej i v Malej Fatre. Vo vysokých horách ako prvá ohlasuje jar. Kvitne až do vrcholu leta.

Rodové meno Soldanela je odvodené z latinského slova soldo – minca, resp. solitus – zlatá minca. Ľudovo sa nazýva i ľadový zvonček alebo čertov zvonček. Listy má na spodnej strane zafarbené antokyánom, ktorý sa vo väčšom množstve nachádza v kvetoch vysokohorských rastlín. Spoločenská hodnota jedného jedinca bola stanovená na 16,60 € (500 Sk).

Soldanelka karpatská (na zemi listy kopytníka európskeho)

Prvosienka holá

K jarným skvostom patrí i „blízka príbuzná“ soldanelky (obe z čeľade prvosienkovité) prvosienka holá (Primula auricula). Od hojne rastúcich druhov prvosienok vyššej a jarnej sa odlišuje mäsitými hrubými listami. Tie jej spolu s jemnými žliazkami vytvárajúcimi ochranný múčny povlak a umožňujú jej prispôsobiť sa aj extrémnemu suchu. Rozšírená je na vápencových bralách, v skalných štrbinách a na sutinách, preto si jej pozorovanie a najmä zachytenie fotoobjektívom vyžaduje dobrú horolezeckú zdatnosť a odvahu. U nás ju môžu záujemcovia vidieť vo všetkých vápencových pohoriach až do nadmorskej výšky 2 000 m.

Prvosienka holá v ťažko prístupnom teréne

Rodový latinský názov Primula je zdrobneninou od slova primus – prvý, čo vyjadruje skorý výskyt i kvitnutie – od apríla do júna. Zimuje v púčiku obalenom listami. Druhové meno auricula znamená v preklade ušný lalôčik. V Holandsku, Taliansku a Anglicku je zaužívaný názov auricula ursi – medvedie uško. Spoločenská hodnota jedného jedinca bola stanovená na 16,60 € (500 Sk).

Prvosienka holá s kožovitými listami v prízemnej ružici

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža