Mimozemské gule, ropa a veľryby alebo tipy na výlet

Hoci je Slovensko až na 126. mieste v poradí krajín podľa rozlohy (z necelých 200), na jeho území sa nachádza viacero nezvyčajných prírodných výtvorov.

Prázdniny sú predo dvermi a ak hľadáte inšpiráciu, kde v okolí môžete vidieť niečo, čo neuvidíte takmer nikde inde na svete, tento článok je určený práve vám.
1. Kamenné gule, 2. Devínska Kobyla, 3. Kamenný vodopád

 

Pozemské alebo mimozemské?

Na severe Slovenska sa v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce nachádzajú záhadné kamenné gule rôznych veľkostí, najväčšia má priemer až 2,6 metra. Je to údajne najväčšie nálezisko kamenných gúľ v Európe – môžete ich vidieť v opustenom pieskovcovom lome Milošová – Megoňky (Prírodná pamiatka Megoňky), v pieskovcovo-zlepencovej skalnej stene v Prírodnej rezervácii Klokočovské skálie a na niekoľkých miestach voľne v lese. Viacerí sa nazdávajú, že ide o pozostatky starodávnej vyspelej civilizácie alebo o dielo mimozemšťanov, ale v skutočnosti je to výtvor prírody, aj keď pôvod tohto geologického unikátu nie je doteraz úplne objasnený.

Kamenné gule z opusteného lomu Milošová – Megoňky

Územie, kde sa gule nachádzajú, patrí z geologického hľadiska do flyšového pásma, pre ktoré je typický vysoký obsah pieskovcov a ílovcov. Konkrétne sa na tomto území nachádzajú najmä pieskovce, ktoré vznikli sedimentáciou (usádzaním) na dne pravekého mora počas druhohôr a treťohôr. Okrem nich sú tu v menšej miere zlepence tvorené prevažne zrnami kremeňa. Kamenné gule sú preto tvorené pieskovcom a zlepencom a za ich vznik s najväčšou pravdepodobnosťou môžu tektonické pochody počas tvorby sedimentu pred vyše 50 miliónmi rokov a nasledujúca tzv. guľovitá odlučnosť hornín. Guľovitá odlučnosť znamená, že sa zo skalného masívu odštepujú menšie kúsky guľovitého tvaru. Ak by išlo napr. o bridlicovitú odlučnosť, odštepovali by sa ploché kamenné „plátky“. Otázne je, čo podmieňuje túto guľovitú odlučnosť. Pravdepodobne je podmienená nerovnomernosťami v skalnom masíve, ktoré sa vytvorili počas tvorby sedimentu spomínanými tektonickými pochodmi. Pieskovce sa na seba pohybom sedimentov rôzne nabaľovali až vznikli väčšie gule, potom sa pohyb sedimentov zmenil a gule sa už ďalej nezväčšovali. Ich okolie tak získalo trochu iné vlastnosti a preto existuje ostrá, ale voľným okom neviditeľná hranica medzi guľou a okolitou horninou. V jej mieste sa môže skalný masív rozrušiť a oddelí sa tak teleso guľovitého tvaru. Vedci tento jav ešte nevedia presne objasniť. Vy ho však môžete vidieť, stačí nastúpiť v Čadci na linku MHD Čadca – Milošová a vystúpiť na konečnej zastávke.

V neďalekej obci Korňa sa nachádza prírodný povrchový výver ropy, jediný zachovaný v strednej Európe, sprevádzaný občasnými výronmi metánu. Je to dôkaz jednej z vlastností flyšového podložia – tzv. roponosnosti. V okolí bolo spravených aj niekoľko vrtov, ale ropa sa tu nenachádza v takom množstve, aby bola jej priemyselná ťažba rentabilná.

Korniansky ropný prameň

Kde na Slovensku žila veľryba

Územie Slovenska (alebo aspoň jeho časť) sa ocitlo v minulosti pod hladinou mora niekoľkokrát, a preto sa aj u nás, v strede Európy, dajú nájsť skameneliny morských živočíchov. Bohaté nálezisko sa nachádza v Bratislave v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorá sa týči nad sútokom Moravy a Dunaja. Na území Devínskej Kobyly bol pôvodne listnatý les, po zásahu človeka sú tu dnes najmä suchomilné a teplomilné lúky. Celá oblasť je chránená najmä kvôli výskytu rôznych chránených druhov rastlín a živočíchov, rastie tu napríklad 26 druhov orchideí z čeľade vstavačovité. Zo živočíchov zaujme napríklad modlivka zelená, ktorá je známa tým, že po párení často zožerie samčeka, a užovka stromová, náš najväčší had (môže byť dlhá až 1,5 metra).

Toto územie sa pod hladinou mora ocitlo dvakrát – najprv v druhohorách (pred 250 – 65 miliónmi rokov), o čom svedčia nálezy ľalioviek, lastúrnikov, amonitov a belemnitov, a potom v mladších treťohorách (pred 30 – 14 miliónmi rokov, najmä pred 16 – 14 miliónmi), keď nad morom vyčnieval len vrchol Devínskej Kobyly. Nachádzajú sa tu dve významné náleziská – Štokeravská vápenka tvorená tromi opustenými lomami a pieskovcová terasa Sandberg, kde boli skameneliny objavené pri ťažbe piesku.

Sandberg

Sandberg je najvýznamnejšie slovenské paleontologické nálezisko s pozostatkami treťohorných morských živočíchov. Boli tu nájdené skameneliny rôznych červov, hubiek, ježoviek, dierkavcov (numulitov) a lastúrnikov (hrebenatiek, ulitníkov aj ustríc). Z väčších živočíchov sa tu našli kosti a zuby viacerých rýb, zuby niekoľkých druhov žralokov, pozostatky tuleňa a stavec z chrbtice veľryby Mesocetus hungaricus.

Toto územie bolo aj súšou, a preto sa na Devínskej Kobyle nachádzajú aj pozostatky dávnych suchozemských živočíchov. Zo stavovcov sú to druhy blízke dnešných antilopám, nosorožcom a psovitým šelmám, mastodont (príbuzný slonom) a medzi najvýznamnejšie patria tri kostrové nálezy troch druhov opíc – dva druhy sú prapredkami dnešných gibonov, ktoré tvoria prechodný článok medzi opicami a ľudoopmi, a tretím druhom je dryopitékus, predchodca dnešných ľudoopov.

Takmer všetko zaujímavé Devínskej Kobyly sa dá vidieť na fyzicky nenáročnom náučnom chodníku, ktorý je dlhý asi 3,5 km a vedie z Devínskej Novej Vsi do obce Devín.

Ďalšie „nálezisko“ druhohorných amonitov je aj priamo na budove hlavnej pošty v Bratislave na Námestí SNP. Budova je obložená vápencom z Maďarska, v ktorom je možné vidieť skameneliny amonitov.

Kamenná voda

Pred niekoľkými miliónmi rokov sa na Slovensku diali nevídané veci – liali sa skaly. A to konkrétne vo forme lávy v sopečných pohoriach. Najmladším z nich je Cerová vrchovina, ktorá vznikla v posledných fázach sopečnej činnosti na Slovensku pred približne 2 až 6 miliónmi rokov. Jej súčasťou je Národná prírodná rezervácia Šomoška nachádzajúca sa na hraniciach s Maďarskom neďaleko obce Šiatorská Bukovinka. Najväčším prírodným skvostom Šomošky je kamenný vodopád tvorený stĺpcami čadiča, nazývaného aj bazalt. Kamenný vodopád je súčasťou hradného vrchu, na ktorého vrchole je hrad Šomoška z prelomu 13. a 14. storočia postavený z čadičových kvádrov.

Vodopád uzrel svetlo sveta práve vďaka stavbe hradu, pretože bol odkrytý počas ťažby čadiča, ktorý bol použitý ako stavebný materiál na hrad. Jeho vek sa odhaduje na približne 4 milióny rokov a je ukážkou tzv. stĺpcovitej odlučnosti typickej pre čadič, keď hornina vytvára útvary v podobe dlhých stĺpcov. Príčinou jeho vzniku bolo vytvorenie zlomov v pieskovci na povrchu, cez ktoré vystúpila čadičová láva a rozliala sa po povrchu. Na povrch sa však nedostala všetka láva, časť ostala v pukline, a preto chladla pomalšie ako láva na povrchu. Vznik stĺpcovitej odlučnosti je podmienený práve týmto pomalým chladnutím lávy, pričom kamenné stĺpy majú tvar päťbokých a šesťbokých hranolov. Kamenné stĺpy sa nachádzajú na viacerých miestach Cerovej vrchoviny, ale tieto sú výnimočné svojimi malými rozmermi (približne 15 cm) a veľkou pravidelnosťou. Stĺpy sú navyše oblúkovito prehnuté, čím vytvárajú z vodopádu európsky unikát vysoký 9 metrov.

Vodopád je možné vidieť pri prechode náučným chodníkom cez prírodnú rezerváciu dlhým 1,6 km, ktorý začína v Bukovinskej doline za Šiatorskou Bukovinkou a vedie až na hrad Šomoška.

Na hradnom vrchu pod hradom Šomoška sa nachádza okrem kamenného vodopádu aj ďalšia „vodná atrakcia“, ktorou je kamenné more tvorené úlomkami čadiča na ploche 40 x 100 m.

Lenka Veselovská