Herbár rastlín svojpomocne

Pri rôznych prírodovedných aktivitách (napríklad v rámci biologickej olympiády, kategória E, odbornosť botanika) sa často môžete stretnúť s požiadavkou zhotovenia klasického herbára rastlín.

 

V domácich podmienkach na sušenie a lisovanie rastlín veľmi dobre slúži svojpomocne zhotovený tzv. „herbárový lis“. Je vyrobený z dvoch rovnakých drevených dosák obdĺžnikového tvaru rozmerov 21 cm x 36 cm, hrúbky asi 1,5 – 2 cm, ktoré sú v rohoch prevŕtané. V každej doske sú štyri kruhové otvory s priemerom 1,2 cm, ktoré umožnia spojenie dosiek pomocou dlhých skrutiek (17 cm) a krídlových matíc s podložkami. V prípade potreby je možné aj použitie dlhších skrutiek, treba si však dobre zvážiť priestorové možnosti.

Keď chceme lisovať viac exemplárov v rovnakom čase, okrem drevených dosiek spomenutých vyššie použijeme ešte preglejky obdĺžnikového tvaru rozmerov 17 cm x 29,5 cm, ktoré mám umožnia lisovanie viacerých rastlín v jednom herbárovom lise nad sebou. Preglejky musia mať menšie rozmery ako drevené dosky, aby bolo možné ich umiestnenie medzi doskami. Maximálne rozmery preglejkových obdĺžnikov sú ohraničené tak, aby vrcholy týchto obdĺžnikov boli z vnútornej strany otvorov na skrutky v drevených doskách.

Na spodnú preglejku položíme novinový, prípadne pijavý papier a jeden exemplár rastliny. Prikryjeme novinovým papierom a druhou preglejkou.

Postupne ukladáme striedavo ďalšie vrstvy novinových papierov, rastlín, novinových papierov a preglejok. Na poslednú preglejku položíme drevenú dosku. Upevnenie dosiahneme použitím krídlových matíc. Spojenie dotiahneme na maximum, aby bolo čo najpevnejšie, a tým umožnilo čo najlepšie lisovanie.

Ideálne je, keď rastliny môžeme ponechať v lise aspoň dva až tri týždne (podľa mojich skúseností najkrajšie vyzerajú rastliny, ktoré sú v lise čo najdlhšie). Denne by sme ich však mali prekladať na nové suché papiere. Vlhké použité necháme zatiaľ vyschnúť a v prípade potreby môžeme použiť opäť. Príliš pokrčené však nie sú vhodné na opakované použitie, pretože by mohli deformovať tvar rastlín. Pred koncom lisovania interval výmeny papierov môžeme predĺžiť, lebo vlhkosť rastlín sa s pribúdajúcou dĺžkou lisovania zmenšuje.

Dlhodobé skúsenosti s používaním tohto lisu ma presvedčili o výhodnosti takéhoto spôsobu tvorby herbárových položiek. Pri dodržaní všetkých vyššie spomenutých pravidiel bývajú exempláre veľmi pekné a ich trvácnosť je dlhá – takto vyrobené herbárové položky prežili už štvrťstoročie.

Výhodou takéhoto spôsobu lisovania je tiež uloženie rastlín na jednom mieste. Ako podklad pod sušené a vylisované rastliny je možné použiť klasické pevné papiere rozmerov A4, prípadne A3.

Vylisované rastliny je vhodné po celej obdĺžnikovej ploche prilepiť širokou lepiacou páskou. Vzniknú tak veľmi pekné herbárové položky, ktorých povrch pripomína priesvitnú fóliu. S takýmito herbárovými položkami sa veľmi dobre manipuluje, sú trváce a odolné proti poškodeniu.

Každú herbárovú položku doplníme údajmi o danej rastline. K „povinným“ údajom patria slovenský a latinský názov rastliny, miesto a dátum zberu. Ako „doplnkové“ údaje môžeme uviesť čeľaď a meno zberateľa.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža