Úvodník druhého čísla
Veľmi nás potešili vaše listy, ktorými ste vyjadrili spokojnosť s naším a teraz i vaším časopisom. Ďakujeme vám aj za zaslané námety na články, niektoré nájdete spracované už aj v tomto čísle. Stále nám môžete posielať ďalšie námety na to, o čom by ste sa chceli v časopise dozvedieť viac.
Teší nás taktiež aj váš záujem o korešpondenčnú súťaž – škoda len, že si veľa z vás neprečítalo všetky pokyny poriadne a zaslalo nám len prihlášku do súťaže bez riešení súťažných úloh. Všetky prihlášky sme síce zaregistrovali, avšak s nulovým počtom bodov žiadnu cenu nemôžete vyhrať. Nič však nie je stratené, v tomto čísle sme pre vás pripravili druhú sériu súťažných úloh. Prečítajte si pozorne pokyny, ako nám máte zasielať svoje riešenia, aby ste mali istotu, že všetky vaše riešenia budú opravené včas. Zároveň vám prinášame aj riešenia prvej série úloh, aby ste si mohli overiť, či ste nám zaslali správne odpovede.
Toto číslo časopisu začíname článkom o Nikolovi Teslovi, ktorý vznikol ako reakcia na práve prebiehajúcu výstavu – od 7. novembra 2007 do 31. januára 2008 sa koná v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave výstava Nikola Tesla – Človek, ktorý rozsvietil svet. Ak budete mať čas, môžete si ísť túto výstavu pozrieť a vyskúšať si niektoré z jeho objavov. Nečakajte však od nej veľa – ide len o malú výstavu.
Prinášame vám aj zadania súťažných úloh kategórií B, C a D Fyzikálnej olympiády, ktorých znenia boli zverejnené len nedávno. Pre záujemcov o štúdium medicíny sme pripravili tri články, v ktorých sa pozrieme na rozličné oblasti s ňou súvisiace. Po prečítaní týchto článkov si budete môcť vyskúšať svoje vedomosti z tejto oblasti v našej korešpondenčnej súťaži.
V rámci predstavovania slovenských vysokých škôl prírodovedného a technického zamerania vám prinášame informácie o najlepšej slovenskej fakulte prírodovedného zamerania – Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, medzi inými aj mojej alma mater. Aj z vlastnej skúsenosti vám môžem štúdium na tejto fakulte len odporučiť.
Tesne po uzávierke vydania tohto čísla časopisu sa v Bratislave uskutoční odovzdávanie Pamätných listov sv. Gorazda 33 žiakom základných a stredných škôl za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných olympiádach a športových súťažiach. Informácie o tomto podujatí vám prinesieme v ďalšom čísle časopisu.
S prianím príjemného prežitia vianočných prázdnin a úspešného vstupu do nového roka sa s vami lúči
Martin Hriňák