Objavuj, skúmaj, inovuj a staň sa úspešným!
Milí mladí bádatelia a vynálezcovia – prírodovedci, informatici, technici a inovátori od 15 do 20 rokov, ak máte zaujímavú myšlienku z matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, ekológie, geografie alebo techniky, neváhajte ju spracovať do študentského výskumného projektu a prihlásiť sa do súťaže s názvom The European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) – súťaže Európskej únie pre mladých vedcov. Vyhlasovateľom EUCYS je Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie, ktoré každoročne odmeňuje najkvalitnejšie študentské výskumné projekty finančnými oceneniami v celkovej sume až 28 500 EUR. Okrem finančných ocenení súťažiaci získavajú aj študijné pobyty v popredných európskych výskumných pracoviskách (Európska kozmická agentúra, Európska organizácia pre jadrový výskum, Európsky patentový úrad a pod.).
Annamária Šofranková (vpravo) Viktória Soltészová (vľavo)
Annamária Šofranková (vpravo)
Viktória Soltészová (vľavo)
z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského
v Košiciach pri projekte
Po vyhlásení 20. ročníka EUCYS Európskou komisiou v októbri 2007 pripravilo občianske združenie Mladí vedci Slovenska – organizátor slovenského národného kola 20. ročníka EUCYS – pre študentov viacero podujatí zameraných na aktivizáciu ich záujmu o účasť v súťaži, ako napríklad informačné semináre, kongresy mladých bádateľov, víkendové semináre o metodológii vedy, na ktorých môžu študenti získať cenné informácie na možné skvalitnenie svojich výskumných projektov.
Základnou podmienkou účasti v súťaži je vypracovať študentský výskumný projekt a prihlásiť sa do súťaže najneskôr do 29. februára 2008. Viac informácií o súťaži spolu s on-line prihláškou do súťaže nájdete na internetovej adrese
www.eucontest.sk.
V predchádzajúcom 19. ročníku EUCYS Európska komisia na celoeurópskom finále v španielskej Valencii ocenila študenta Ľubomíra Urbančoka z Gymnázia vo Fiľakove stážou v Európskom južnom observátoriu v Čile. Toto ocenenie získal za prácu s názvom „Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni“. Ľubo vo svojich 17 rokoch bude druhým Slovákom, ktorý dostane príležitosť pracovať v tomto observatóriu, ktoré sa považuje za najšpičkovejšie astronomické pracovisko na svete.
Slovenskú republiku vo Valencii okrem Ľubomíra Urbančoka reprezentovali aj Milan Maretta z Gymnázia na Exnárovej ulici v Košiciach s projektom „Sledovanie toxického vplyvu ortuti a kadmia na vývoj Artemia salina“ a Annamária Šofranková a Viktória Soltészová z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach s projektom „Tečenie prúdu kvapaliny s voľným povrchom a vznik kvapiek“. Ďalší výhercovia národnej súťaže EUCYS sa počas letných prázdnin zúčastnili viacerých medzinárodných podujatí pre nádejných budúcich mladých vedcov.
Tomáš Klunda, Vladimír Smataník a Michal Greguš z Gymnázia na Štefánikovej ulici v Bytči sa zúčastnili na druhom ročníku Medzinárodného letného vedeckého tábora v Darmstadte. „Počas ôsmich dní sme zažili, videli, prechodili a navštívili ohromné množstvo skutočne krásnych miest, univerzít, vedeckých pracovísk a firiem. Pre nás chemikov bola nesmierna česť byť v laboratóriu, v ktorom bolo objavených posledných šesť prvkov periodickej sústavy. Dúfame, že raz budeme zamestnancami v niektorej z nich. Vidieť v praxi mnoho odvetví vedy a tém, ktoré sa učíme, bolo skutočne inšpirujúce.“
Účastníci 2. ročníka Medzinárodného letného vedeckého tábora v Darmstadte
Účastníci 2. ročníka Medzinárodného letného vedeckého tábora v Darmstadte
Viktor Tóth pri svojom projekte na 11. Celosvetovej výstave vedy ESI 2007 v juhoafrickom Durbane
Viktor Tóth pri svojom projekte
na 11. Celosvetovej výstave vedy ESI 2007
v juhoafrickom Durbane
Dušan Litva z Gymnázia na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku, Martin Tkáč zo Strednej priemyselnej školy dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach a Viktor Tóth zo Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi boli na 11. Celosvetovej výstave vedy – ESI 2007 v juhoafrickom Durbane. „Naším poslaním na ESI 2007 bola prezentácia našich študentských projektov. Atmosféra na výstavisku bola veľmi priateľská. Ovplyvnilo ju aj to, že toto už nebola súťaž, ale výstava. Výstava sa niesla v duchu vedeckých diskusií na témy, ktoré boli v jednotlivých projektoch spracované.“
Oliver Rovný, študent z Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave, a Mária Sarvašová, študentka z Gymnázia na Okružnej ulici vo Zvolene, sa zúčastnili 18. medzinárodného týždňa výskumu v prírode v Švajčiarskych Alpách. „S ostatnými dvadsiatimi mladými ľuďmi z iných častí Európy sme strávili nezabudnuteľný týždeň v nádhernej prírode Švajčiarskych Álp – Aletschwalde a na majestátnom ľadovci Aletsch Glacier. Najcennejšie na celom podujatí bolo, že sme sa naučili, ako sa robí výskum v prírode. Vytvorili sme päťčlenný medzinárodný výskumný tím a vypracovali sme počas troch dní malý výskumný projekt. Celý náš výskum bol založený na pozorovaní správania sa svišťov. Takýto typ podujatia sme u nás ešte nevideli a sme radi, že sme niečo také skvelé mohli prežiť.“
Účastníci 18. Medzinárodného týždňa výskumu v prírode v Švajčiarskych Alpách
Účastníci 18. Medzinárodného týždňa výskumu v prírode v Švajčiarskych Alpách
Andrej Pančík, študent z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, a Milan Maretta z Gymnázia na Exnárovej ulici v Košiciach cestovali do Londýna na 49. Medzinárodné fórum mladých vedcov (LIYSF). „Účasť na LIYSF je pre nás obrovským zážitkom, poskytla nám životnú šancu navštíviť svetoznáme výskumné a vývojové strediská v Anglicku, ako je napríklad Airbus v Bristole. Prednášky v podaní významných vedcov nám dali odpovede na veľa otázok z oblasti vedy a techniky a zároveň v nás vyvolali ďalšiu zvedavosť po nových poznatkoch. Návštevy miest ako Stonehenge alebo Hampton Court nám dali možnosť nazrieť do histórie Anglicka. Prehliadka Windsorského zámku bola jedinečná, pretože prechádzať sa po miestach, kde býva kráľovná alebo významné svetové osobnosti, sa nenaskytne každý deň. Sme radi, že sme mohli byť účastníkmi LIYSF 2007.“