Medzinárodná fyzikálna olympiáda 2008
Dejiskom 39. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v posledných dvoch júlových týždňoch, bola jedna z krajín juhovýchodnej Ázie – Vietnam. Na základe výsledkov celoštátneho kola a výberového sústredenia bolo vybrané reprezentačné družstvo v zložení Vladimír Boža, Samuel Hapák, Pavol Otto, Filip Kubina, Eugen Hruška. Vedúcim družstva bol prof. Ing. Ivo Čáp zo Žilinskej univerzity a jeho zástupcom RNDr. Ľubomír Mucha z Technickej univerzity v Košiciach. Ako pozorovateľ bol prítomný PaedDr. Ľubomír Konrád zo Žilinskej univerzity.
Vietnam
Do Vietnamu slovenská výprava odletela z Viedne. Celý let s medzipristátím v metropole Thajska Bangkoku trval asi 16 hodín. Po výstupe z letiska v Hanoji sme boli doslova obarení horúcim a vlhkým vzduchom. Hneď sme si mohli všimnúť napríklad elektrické vedenie riešené veľmi chaoticky.
Po absolvovaní slávnostného otváracieho ceremoniálu a krátkom oddychu sa vyše 370 súťažiacich z 81 krajín pustilo do bojas troma teoretickými úlohami:
1. Vodné zariadenie na lúpanie ryže – úloha zameraná hlavne na mechaniku, náročná na výpočty a úpravy rovníc.
2. Čerenkovovo žiarenie – úloha o optike a pohybe častíc rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla.
3. Znečistenie atmosféry – úloha o teórií plynov.
Na ich vypracovanie mali riešitelia 5 hodín. Úlohy boli náročné, čo sa odrazilo na pomerne nízkom počte bodov (o čom svedčia aj nižšie hranice na medaily ako minulý rok, napríklad tento rok na zlato stačilo 33 bodov, minulý rok bolo potrebných 44 bodov z celkových 50).
O dva dni neskôr sa riešila experimentálna úloha, ktorá bola zložená z dvoch častí, v prvej časti sa zisťovala teplota tuhnutia neznámej kryštalickej látky a v druhej účinnosť solárneho článku.
Do vyhodnotenia ostávali 3 dni, ktoré mali vedúci družstiev a rganizátori vyplnené hlavne opravovaním riešení, ale my sme ich mohli využiť na výlety k zaujímavostiam Vietnamu. Okrem možnosti spoznať miestne kultúrne a prírodné pamiatky v okolí Hanoje sme navštívili Ha Long Bay, ktorý patrí do svetového prírodného dedičtva UNESCO.
Ha Long Bay
Ha Long Bay
Jeden z miestnych chrámov
Jeden z miestnych chrámov
Na výlete v jaskyniach Trang An
Na výlete v jaskyniach Trang An
Do Vietnamu taktiež zavítal profesor Jerome Isaac Friedman, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorý si pripravil krátku prednášku o tom, čo sa súčasná časticová fyzika snaží zistiť. Prednášku pokazil jeden z miestnych organizátorov, ktorý celý profesorov prejav prekladal do vietnamčiny a zabral tým viac než polovicu času.
Súťaž vyvrcholila vyhlásením výsledkov a odovzdávaním medailí. Celkovo organizátori udelili 46 zlatých, 47 strieborných, 78 bronzových medailí a 87 čestných uznaní (zlatých medailí malo byť menej, ale kvôli moderáciám sa nad hranicu posunulo viac ľudí ako zvyčajne).
Výprava Slovenskej republiky bola v počte medailí a čestných uznaní presne rovnako úspešná ako v minulom roku (minulý rok sme navyše získali aj špeciálnu cenu za najlepšie riešenie experimentálnej úlohy). O zisk jednej zlatej, jednej striebornej, dvoch bronzových medailí a jedného čestného uznania sa zaslú žili takto:
Vladimír Boža - zlatá medaila
Samuel Hapák - strieborná medaila
Eugen Hruška - bronzová medaila
Filip Kubina - bronzová medaila
Pavol Otto - čestné uznanie
Vladimír Boža
Foto výpravy
Zľava doprava: Ivo Čáp, Filip Kubina, Samuel Hapák, Vladimír Boža,
Ľubomír Mucha, Eugen Hruška, Ľubomír Konrád, Pavol Otto