IMC 2007 Blagoevgrad
Hovorí vám niečo skratka IMC? Asi nie – skrýva sa pod ňou totiž medzinárodná matematická súťaž International Mathematics Competition, ktorej 14. ročník sa tento rok uskutočnil v bulharskom Blagoevgrade. Táto súťaž je jednou zo súťaží v matematike pre vysokoškolských študentov. Je voľným pokračovaním Medzinárodnej matematickej olympiády – veľkú časť jej účastníkov totiž tvoria bývalí účastníci MMO. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 10 Slovákov – 5 v družstve Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Ing. Mgr. Martina Hriňáka, ďalší súťažili za univerzity v Oxforde, Warwicku či Brne.
Družstvo FMFI UK – zľava O. Budáč, M. Burger, P. Perešíni, L. Poláček a vedúci družstva M. Hriňák
Družstvo FMFI UK – zľava O. Budáč, M. Burger, P. Perešíni, L. Poláček a vedúci družstva M. Hriňák
Súťaž pozostáva z riešenia 6 súťažných úloh v dvoch súťažných dňoch v anglickom jazyku. Po opravení úloh vedúcimi družstiev nasleduje tzv. „fighting session“ – boj o body. Pri opravovaní úloh sa občas stáva, že opravovatelia nepochopia myšlienku riešenia alebo im v ňom niečo chýba, a tak udelia za riešenie málo bodov. Tak sa stáva, že z 0 sa zrazu stane 20 bodov (čo je maximálny počet). Nie vždy je to však ich chyba – niektoré riešenia sú napísané tak nedbalo, že sa v nich horko-ťažko vyzná aj samotný súťažiaci.
Súčasťou súťaže je aj výlet – tento rok sme navštívili mesto Bansko na úpätí hôr. Po krátkej prehliadke mesta a obede sme sa vrátili späť do Blagoevgradu.
Táto súťaž sa postupne rozrastá – tohto roku sa jej zúčastnilo 249 súťažiacich. Slováci dlhodobo dosahujú na tejto súťaži dobré výsledky – družstvo FMFI UK získalo dve prvé (Ondrej Budáč a Michal Burger) a dve druhé ceny (Lukáš Poláček a Peter Perešíni). V poradí 60 univerzít z celého sveta obsadilo toto družstvo pekné 7. miesto. Najbližším známym konkurentom je pražská Univerzita Karlova, ktorá sa umiestnila až na 13. mieste. Jej dobré výsledky v minulých rokoch boli totiž len vďaka slovenským študentom, ktorí na nej študovali.
Účasť na týchto súťažiach vám môže taktiež poslúžiť ako pozvánka na štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde v rámci štúdia prebieha aj príprava na takéto medzinárodné matematické súťaže.
Martin Hriňák