Geografická olympiáda 2007/2008
Okruhy tém geografickej olympiady v školskom roku 2007/2008.
Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
Tunisko ako destinácia cestovného ruchu
Bulharsko a Rumunsko – noví členovia Európskej únie
Kórejská republika a KĽDR – rozdielny vývoj
Púšte sveta
Kanály a prieplavy sveta
Kategória „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky
Transformácia prímestských sídiel na Slovensku
Travertíny – významný krajinotvorný prvok Slovenska
Metropoly Slovenska
Potravinársky priemysel Slovenska
Môj rodný kraj – návrh a tvorba multimediálneho CD/DVD
Kategória „C“
Geoekologické a environmentálne problémy
Navrhované lokality do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO
Územia európskeho významu NATURA 2000
Revitalizácia vodných tokov
Súčasné postavenie a budúcnosť jadrovej energetiky
Biopotraviny a ekologické poľnohospodárstvo
Podrobnejšie informácie o geografickej olympiáde nájdete na webovej stránke http://www.iuventa.sk/Default.aspx?CatID=215.