Helikoptéry v živočíšnej ríši
Zapadli ste už niekedy do močiara? Alebo ste si ho nebodaj zvolili za cieľ vášho výletu? Ak nie, tak verte, že okrem nepríjemných komárov a mokrých topánok vám ako spomienka môžu ostať i zábery zo života niektorých priam fotogenických druhov hmyzu. Hlavnými hrdinami predstavenia zachyteného fotoobjektívom bývajú často príslušníci radu vážky.
Vyskytujú sa všade okrem polárnych oblastí. Nájsť ich môžeme pri sladkovodných nádržiach i tokoch, najlepšie ich však môžeme pozorovať práve v blízkosti mokradí. Slovenská fauna eviduje sedem desiatok druhov vážok. Odborníci ich rozdeľujú do dvoch podradov – šidlá a šidielka.
Šidlá – latinsky Anisoptera, čo v preklade znamená rôznokrídle, majú zadný pár krídel väčší ako predný. V pokoji sú rozprestreté kolmo na robustné telo.
Vážka ploská (Libellula depressa) – same
Vážka ploská (Libellula depressa) – samec
Vážka ploská (Libellula depressa) – samica
Vážka ploská (Libellula depressa) – samica
Šidlo (Anax)
Šidlo (Anax)
Vážka štvorškvrnná (Libellula quadrimaculata)
Vážka štvorškvrnná
(Libellula quadrimaculata)
Šidielka – Zygoptera – rovnokrídle – majú oba páry krídel rovnakej veľkosti, pričom v pokoji ich skladajú zložené nad hruďou rovnobežne s telom alebo šikmo nahor. Ich štíhle telo je krehkejšie.
Šidielko červené (Pyrrhosoma nymphula)
Šidielko červené (Pyrrhosoma nymphula)
Šidielko krúžkované (Enallagma cyathigerum)
Šidielko krúžkované
(Enallagma cyathigerum)
Vážky patria medzi najrýchlejšie lietajúci hmyz, dokážu lietať aj do strán a dozadu ako vrtuľník. Patria k dokonalým lovcom, vedia prenasledovať aj iný hmyz. Umožňuje im to zrak – sú schopné vnímať až desaťnásobne rýchlejší pohyb ako človek. Ich nápadné obrovské oči sú najdokonalejšie v ríši hmyzu. Skladajú sa až z 30 000 jednoduchých očiek a poskytujú im takmer úplne panoramatický rozhľad.
Šidlo počas rýchleho letu
Šidlo počas rýchleho letu
Detail oka
Detail oka
Pozorovateľov najviac upúta ich zvláštny spôsob párenia, počas ktorého sa samec prichytí na samicu brušnými príchytkami. Samica sa prehne, aby uzatvorila páriaci kruh („srdiečko“), a zbiera zo samcovho bruška spermie. V takomto spojení môžu aj lietať a uniknúť tak prípadným dravcom.
Šidielko červené počas párenia – hore samec, dole samica
Šidielko červené počas párenia – hore samec,
dole samica
Vajíčka kladie samica do vody, kde sa z nich vyvinú larvy nazývané aj nymfy či najády. Larva sa vôbec nepodobá na dospelú vážku – dýcha žiabrami a nemá krídla. Jej život trvá päť mesiacov až päť rokov. Je dravá – živí sa malými drobnými živočíchmi (červy, kôrovce, žubrienky). Musí sa niekoľkokrát zvliekať, pretože jej vonkajšia kostra – pevný pancier tvorený prevažne z chitínu – nerastie. Keď vodná larva dokončí svoj vývin, vyšplhá sa na stonku rastliny alebo vynorený kameň a po krátkom odpočinku opustí starú schránku. Poskladané krídla sa postupne napnú, pretože do nich začne prúdiť telová tekutina. Asi o jednu až dve hodiny dospelý hmyz – imágo – môže odletieť preč.
Vážka červená (Sympetrum sanquineum) počas párenia – hore samec, dole samica
Vážka červená (Sympetrum sanquineum)
počas párenia – hore samec, dole samica
Zvlečené povlaky nýmf môžeme niekedy nájsť na rastlinách na brehoch rybníkov, či močiarov. Imága žijú niekoľko dní, týždňov, mesiacov. V jeseni s príchodom mrazov imága hynú. V zime prežívajú iba vajíčka a larvy, ktoré sa nachádzajú vo vode.
Šidielko krúžkované počas párenia
Šidielko krúžkované počas párenia
Iba jeden náš rod – šidlovka – prežije zimu ako imágo, lieta na jar, v lete hynie.
Na záver ešte jedna zaujímavosť v súvislosti s výskytom vážok v dávnej minulosti. Obrovské vážky (s rozpätím krídel až 60 – 70 cm) žili už v prvohorách, v období pred dinosaurami. Na rozdiel od nich prežili až do súčasnosti. Dnešné však majú oveľa menšie rozmery – od 3,5 do 10,5 cm. Súvisí to s dýchaním prostredníctvom vzdušníc. Týmito rúrkami sa kyslík zo vzduchu privádza k bunkám orgánov samovoľným prenikaním z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncentrácie (nie krvou v cievach ako u veľkého počtu živočíchov). V prvohorách bolo množstvo kyslíka v ovzduší väčšie ako dnes (asi 30 % oproti súčasným 21 %), preto sa kyslík rozvádzaný vzdušnicami mohol dostať ďalej dovnútra tela vo väčšom množstve a preto mohol aj takýto veľký hmyz existovať. V dnešnej dobe by to už vzhľadom na menší obsah kyslíka vo vzduchu možné nebolo, také veľké jedince by sa zadusili.
Po poslednom zvliekaní. Dospelý jedinec a vedľa stará schránka
Po poslednom zvliekaní. Dospelý jedinec
a vedľa stará schránka
Text: Danica Božová
Foto: Vladimír Boža