Medzinárodná olympiáda v informatike
Začiatkom druhej polovice augusta 2008 sa v Egypte uskutočnil jubilejný 20. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike. Zúčastnilo sa ho 283 súťažiacich stredoškolákov zo 78 krajín sveta. Každú krajinu mohli reprezentovať najviac štyria súťažiaci, ktorí ešte nenavštevujú univerzitu a nedovŕšili vek 20 rokov.
Slovenskú republiku reprezentovali:
Vladimír Boža (Gymnázium Poprad, D. Tatarku)
Peter Ondruška (SPŠ Dubnica nad Váhom)
Peter Fulla (SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves)
Samuel Hapák (Gymnázium Bratislava, Grosslingová)
Do Egypta sme odcestovali pod vedením doc. RNDr. Gabriely Andrejkovej, CSc (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice) a Mgr. Juliany Lipkovej (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava) v sobotu 16. augusta 2008. Ako člen International Scientific Committee s nami ešte cestoval RNDr. Michal Forišek (FMFI UK BA). Na druhý deň sme absolvovali otvárací ceremoniál.
Samotná súťaž bola dvojdňová – 19. a 21. augusta. Jej náplňou bolo riešenie algoritmických úloh na počítačoch v programovacích jazykoch C++, Pascal (súťažiaci mali na výber). Každý deň sa riešili tri úlohy. Niektoré boli pomerne jednoduché a ich riešenie bolo priamočiare, iné boli komplikované a vyžadovali dobré nápady. Programy boli hodnotené automaticky (každý program sa testoval na istom množstve testovacích vstupov, ktoré musel správne vyriešiť a stihnúť to v časovom limite, navyše bola limitovaná aj použiteľná pamäť), čím sa skrátil čas potrebný na bodovanie.
Olympionici
Zľava doprava: Peter Fulla, Samuel Hapák, Peter Ondruška,
Vladimír Boža
Vo štvrtok 22. augusta bolo počas slávnostného vyhodnotenia udelených spolu 24 zlatých, 47 strieborných a 70 bronzových medailí. Reprezentanti Slovenska dosiahli nasledujúce výsledky:
Vladimír Boža – strieborná medaila
Peter Ondruška – strieborná medaila
Peter Fulla – bronzová medaila
Samuel Hapák – bronzová medaila
V neoficiálnom poradí krajín patrí Slovensku 18. priečka.
Okrem súťaže sme absolvovali i exkurziu k pyramídam a niekoľko oddychových aktivít (paintball, návštevu zábavného parku).
Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.ioi2008.org.
Vladimír Boža
Sfinga
Sfinga
Ťava
Pri pyramídach sa nachádzali „obchodníci“, ktorí najprv vysadili
človeka na ťavu a až následne, keď chcel zliezť, začali pýtať peniaze
Zábavný park
Zábavný park – otázkou je, či adrenalín viac dvíhali samotné
atrakcie, alebo nedôvera ku konštrukcii