2. ročník korešpondenčnej súťaže
Pred ukončením 2. ročníka našej korešpondenčnej súťaže uvedieme ešte pár slov k jej priebehu. Potešil nás váš záujem o ňu – počet riešiteľov dosiahol 855. Na druhej strane však pribudlo aj viac odpisovačov. Tento rok sme preto zvolili tvrdšie postihy – ak niekto odpisoval v čo i len jednej úlohe, dostal 0 bodov za celú sériu. To je aj dôvodom, prečo máme taký veľký počet riešiteľov s 0 bodmi. Kompletné výsledkové listiny môžete nájsť na našej webovej stránke v sekcii Súťaž. V tomto súbore si nájdete správne odpovede a vzorové riešenia úloh, komentáre k bodovaniu úloh a výsledkové listiny (M znamená meškanie v dňoch, PS počet bodov za prvú sériu). Z vašich odpovedí sme vybrali niekoľko perličiek (prvé číslo označuje sériu, druhé číslo číslo úlohy):
1.4. Štyri metre – spravila som pokus s naším televízorom.
1.10. Mozgová tkanina
1.14. Mrákotný stav
1.16. Žiakov sa zúčastnilo určite veľa, pretože je to super súťaž.
1.19. Minisudoku
2.9. Lebo nemôžme vylámať zuby a kosti živému človeku.
2.28. Koníky, kobylky, svrčky.
Výsledkové listiny si môžete pozrieť v tomto pdf súbore.