Úvodník štvrtého čísla
Blíži sa koniec školského roka a asi netrpezlivo čakáte na vysvedčenie a dva mesiace prázdnin. Dostáva sa vám do rúk štvrté číslo Mladého vedca, ktoré vyšlo v náklade 35 000 kusov, keďže váš záujem oň bol oveľa väčší ako pri predchádzajúcich troch číslach. Bohužiaľ, viac ako polovica objednávok časopisu nám prišla vyplnená nesprávne – tých pár riadkov pokynov na prvej strane objednávky asi čítala ozaj malá časť z tých, ktorí ho objednávali. Avšak nechceme vás žiakov trestať za chyby vašich učiteľov, ktorí vypĺňali objednávky, a tak sme sa snažili akceptovať čo najviac objednávok a doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne uvedené.
V tomto čísle začíname avizovaný seriál o robotoch – začíname úvodom do problematiky, predstavíme si jednotlivé časti robota. V ďalších číslach si povieme viac o detailoch výroby konkrétneho robota. Pokračujeme v seriáli o jedovatých rastlinách a pripájame aj pár slov o inváznych rastlinách. Z biológie sa venujeme aj zvieratám – začneme od parazitov, povieme si niečo o tom, ako sa zvieratá maskujú, a skončíme pri zvieratách, ktoré človek vyhubil. V tomto čísle sa venujeme viac aj biológii človeka – možno o sebe zistíte opäť niečo nové a počas prázdnin budete mať možnosť lepšie sledovať samých seba. Pre technicky zameraných čitateľov sme pripravili článok o satelitnej mobilnej sieti a o rope, s derivátmi ktorej sa každodenne stretávame.
V priebehu posledných pár mesiacov sme k dátumu uzávierky časopisu stihli zorganizovať 49 prezentačných dní – možno ste boli aj ich priamymi účastníkmi. Veľmi nás potešil záujem o ne a aj vaše pozitívne reakcie nám dodávajú chuť do ďalšej práce. Pre tie školy, na ktoré sme nestihli prísť, je vyhradený september a október, keď začne druhá séria týchto prezentácií. Aj na základe vašich pripomienok budú do prezentácií zaradené nové aktivity.
Naša korešpondenčná súťaž pokračuje 2. ročníkom – zadania prvého kola môžete nájsť v časopise. Táto séria je trochu jednoduchšia, predsa len cez prázdniny treba oddychovať, a preto sme zaradili aj viac úloh s krátkou odpoveďou. Upozorňujeme vás však, že odpisovanie budeme trestať ešte tvrdšie ako v predchádzajúcom ročníku. Takže prajeme príjemnú samostatnú prácu pre vypracovávaní súťažných úloh.
Čo dodať na záver? Prajeme vám krásne a dlhé prázdniny, aby ste počas nich načerpali veľa síl do nového školského roka, kde vás hneď na jeho začiatku bude čakať ďalšie číslo časopisu Mladý vedec. Časopis si môžete zobrať so sebou na dovolenku či do tábora a možno zaujme aj ďalších ľudí okolo vás. Ak sa tak stane, budeme len radi, keď sa aj vďaka vám rozšíri okruh našich čitateľov.
Martin Hriňák