Úvodník 40. čísla

Článok v pdf

V súčasnosti je módnym trendom ekologické poľnohospodárstvo, či už v živočíšnej alebo rastlinnej výrobe. Zo všetkých strán sa na nás sypú pojmy ako „bio“, „eko“ a podobne, pričom ich spoločným menovateľom je návrat k extenzívnemu hospodáreniu alebo k hospodáreniu bez umelých prvkov, ktorými sú napríklad umelé hnojivá alebo špeciálne kŕmne zmesi pre dobytok a hydinu. Veľa ľudí sa snaží dopestovať si vlastné ovocie a zeleninu aj na balkóne v mestách či malých záhradách. Preto sme sa rozhodli v tomto roku venovať viacero článkov práve tejto oblasti. V tomto čísle začíname návodom, ako začať chovať husi v rovnomennom článku Ako sme začali chovať husi. Nájdete v ňom podrobnú reportáž o tom, ako sa dá začať s chovom husí od nuly. Pre záujemcov o túto problematiku sme na našej webovej stránke zverejnili rozšírenú verziu článku, v ktorej nájdete aj ďalšie odkazy na zaujímavé stránky, ktoré sa venujú tejto téme.


V článku Diviak lesný (Sus scrofa) si priblížime zviera, ktorému sa v našich lesoch darí, aj keď v čase nie dávnom minulom patrilo k druhom, ktorých početnosť nebola veľmi vysoká. V niektorých oblastiach sa dostáva čoraz bližšie k našim príbytkom – nie je nezvyčajné vidieť pobehovať diviaky aj po našich sídliskách.

Tulipány sú nerozlučne spojené s jarným obdobím, a preto nemôžu chýbať ani v našom časopise. V rovnomennom článku sa dozviete zaujímavé informácie a návod, ako ich môžete začať pestovať aj doma.

Seriál článkov o osobnostiach sa v tomto čísle venuje trom významným osobnostiam vedy. Dve sú zo starovekého Grécka – je to Platón, ktorý idealizoval naše predstavy, a Aristoteles zo Stageiry, ktorý nám ukázal cestu k vzdelanosti. Tieto dve osobnosti sa reálne aj neraz stretli, dokonca sú zachytení aj na Raffaelovej freske Aténska škola. Treťou osobnosťou je Pierre de Fermat – matematik a fyzik hľadajúci maximá a minimá, ktorý najmä jednou svojou poznámkou na okraji stránky v knihe zamotal hlavy matematikom na dlhé storočia.

Matematici si okrem článkov o osobnostiach, v ktorých nájdu zopár matematických problémov, môžu precvičiť svoje schopnosti v riešení úloh z korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX – prinášame vám riešenia druhej a zadania tretej série súťažných úloh.

Naša korešpondenčná súťaž má za sebou úspešne druhé kolo a ako sami uvidíte, máme pre vás prichystanú i tretiu sériu zaujímavých súťažným úloh. Verím, že ich budete riešiť rovnako aktívne ako predchádzajúce dve série, pretože sme pre vás pripravili zaujímavé ceny. Najúspešnejších riešiteľov zároveň pozveme na spoločné sústredenie s riešiteľmi korešpondenčného seminára Labák, o ktorom sme písali v predchádzajúcich číslach časopisu.

Martin Hriňák