Týždeň nabitý vedou a technikou

 

BRATISLAVA, 20. 10. 2014 – „Spájame sa pre vedu a techniku“ je motto aktuálneho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa začne 10. novembra 2014 a potrvá do 16. novembra 2014. Počas celého týždňa sa budú po Slovensku konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity. Širokej verejnosti priblížia najnovšie poznatky z vedy a techniky s cieľom popularizovať vedu a techniku.


„Chceme najmä mladým ľuďom priblížiť, aká zaujímavá veda môže byť, aj to, že vedecká kariéra môže byť vynikajúcou životnou voľbou,“
povedal štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Dodal, že ministerstvo plánuje podobné aktivity do budúcnosti posilniť. „Na Slovensku máme špičkové pracoviská a vedcov s mimoriadnym renomé, o ktorých sa vie príliš málo. Chceme ich verejnosti postupne viac predstavovať.“

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa bude konať dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. „Gestorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktoré v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR - Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (CVTI SR - NCP VaT) organizujú hlavné podujatia v rámci daného týždňa. Sprievodné podujatia organizuje Slovenská akadémia vied (SAV), univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky (VÚC) a školy na celom území SR,“ konkretizuje Andrea Putalová, riaditeľka sekcie NCP VaT.

Akýmsi predvojom pripravovaného týždňa je výstava „Wireless World – bezdrôtový svet“, s podnázvom „Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia,“ ktorá odštartuje už 1. novembra 2014 v bratislavskom Avione. Záujemcovia o vývoj komunikačných technológií si ju môžu pozrieť do 14. novembra 2014.

„Hlavnými lákadlami Týždňa vedy a techniky budú podujatia Veda netradične, Festival vedeckých filmov a Piatok s fyzikou,“ dopĺňa Putalová.

Miesta jednotlivých podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, ako i časy ich konania nielen v Bratislave, ale i v jednotlivých mestách Slovenska, a tiež možnosti registrácie na vybrané podujatia sú uverejnené na web stránke www.tyzdenvedy.sk.