Trenčiansky robotický deň

 

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín organizuje jubilejný 10. ročník Trenčianskeho robotického dňa. Medzinárodná prehliadka tvorby mladých nadšencov v robotike sa uskutoční 31.3.-1.4. 2015 na výstavisku Expo Center a.s. v Trenčíne.

 

Súťaže TRD prebiehajú v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Free style. V kategórií Driver A je úlohou robota prejsť v čo najkratšom čase po vymedzenej dráhe. Driver B má naviac jeden úsek dráhy pieskový základ a jeden je so stúpaním. Kategória Skladačky robotov je určená pre najmenších, kde predstavujú robotov, zložených z robotických stavebníc. Free style prezentuje robotov bez obmedzenia a je otvorený pre nápady a hľadanie súvislostí v robotike.

Usporiadatelia chcú, aby bol každý ročník v niečom lepší ako predchádzajúci Minulý rok bol úspešne postavený na téme robohranie a na prezentáciách firiem a vysokých škôl. Tento rok chceme pokračovať v téme Robohranie a zamerať sa aj na rodovú rovnosť – prezentovať úspechy žien vo vede a technike.

 

 

Motivácia robohraním.

Roboti v budúcnosti nahradia manuálnu aj intelektuálnu  činnosť ľudí. Má naša krajina potenciál byť rovnocenným partnerom súčasných technologických veľmocí? V športe platí: podmienkou úspešnej reprezentácie je široká základňa hráčov. Podobne v technike: čím viac mladých ľudí pritiahneme k technickým vedám, tým viac bude špičkových odborníkov.

Preto TRD nejde cestou stanovenia náročného zadania, ktoré by dokázala splniť len úzka skupina študentov. Jeho cieľom bolo aj je pritiahnuť čo najširší okruh aj začínajúcich robotikov. Krédom podujatia je motivácia. Pritiahnuť mladých ľudí k technike a presvedčiť ich, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky iných ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné.

Robotika a technika všeobecne môže deti na základných a stredných školách baviť. Vysoké školy im dajú detailné odborné znalosti, ktoré odovzdajú v praxi. Preto sú na TRD nadväzujúce prezentácie vysokých škôl, na ktoré nadväzujú svojimi prezentáciami komerčné firmy. Ukazujú žiakom, že ich znalosti sú využiteľné a pracovný trh si takýchto odborníkov vyslovene žiada a dokáže ich výborne ohodnotiť.    

Robot je objavovanie.

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín je na začiatku cieľovej rovinky príprav 10. ročníka Trenčianskeho robotického dňa. Medzinárodná prehliadka tvorby mladých nadšencov v robotike sa uskutoční 31.3.-1.4. 2015 na výstavisku Expo Center a.s. v Trenčíne. Hlavným cieľom tejto, už tradičnej akcie, je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi v trenčianskom regióne a ukázať ju ako významnú alternatívnu ich ďalšieho vzdelávania.  

Robot je kamarát.

Pri vyslovení slova robot si takmer každý v mysli predstaví technicky a programovo komplikované zariadenie, podobné človeku, ktoré má v budúcnosti nahradiť manuálnu aj rozumovú činnosť ľudí. Takmer každý si povie, že vymyslieť a skonštruovať takéhoto robota je nesmierne ťažké a časovo náročné. Ako ich naučiť pohybovať sa, vidieť, hľadať, rozhodovať sa... to sú otázky, ktorých riešenie zaberie chlapcom a dievčatám veľa z voľného času. Prečo ho využívajú  týmto spôsobom? Určite ich to baví aj uspokojuje, ale hlavne premýšľajú s ohľadom na budúcnosť.  Získať vedomosti a zručnosti, ktoré ich v žiadnej škole nenaučia a ktoré ich o pár rokov v tvrdej konkurencii pracovného trhu jednoznačne zvýhodnia. Práve takýchto mladých ľudí - žiakov základných a stredných škôl celého Slovenska, privíta SOŠ Trenčín na súťažnej prehliadke autonómnych robotov.

Robot je hľadanie riešení.


Roboti v budúcnosti nahradia manuálnu aj intelektuálnu  činnosť ľudí. Má naša krajina potenciál byť rovnocenným partnerom súčasných technologických veľmocí? Ak presvedčíme mladých ľudí, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky iných ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné, tak áno. Robotický deň už desiaty rok vyzýva študentov základných a stredných škôl celého Slovenska  na prezentáciu takýchto riešení. Pomáhať im opäť budú žiaci a profesori vysokých škôl a firmy, zaoberajúce sa robotikou. Tešíme sa hlavne na ich interaktívne prezentácie, kde môžu fanúšikovia techniky objavovať nepoznané.

Roboti súťažia.

Súťažné kategórie TRD a ich pravidlá boli už od prvého ročníka určené tak, aby účastníkom definovali konkrétne ciele, ale pri tom im nechávali otvorený priestor pre kreativitu.V kategórii Driver A majú roboti v čo najkratšom čase prejsť dráhu, vymedzenú čiernymi pruhmi. V náročnejšej kategórii Driver B je časť tejto dráhy nahradená pieskom a jazdou do kopca. Kategória Skladačky robotov je určená pre najmenších, kde predstavujú robotov, zložených z robotických stavebníc. Free style prezentuje robotov bez obmedzenia.Desiaty ročník robotického dňa, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa koná počas dvoch dní, pričom druhý deň je súťažný. Podrobné informácie s pravidlami súťaže a s registračným formulárom sú na http://www.sostn.sk. Srdečne Vás na sviatok robotiky v Trenčíne pozývame a spolu s posledným kozmonautom na Mesiaci Andrew Cernanom prajeme TRD veľa úspechov.