Workshop PopVaT

Popularizácia a komunikácia vo vede

Tipy a nápady ako efektívnejšie komunikovať projekty vo vede a technike Vám poodhalí ďalší zo série workshopov zameraných na popularizáciu vedy, ktorý organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Workshop PopVaT I., s podnázvom Popularizácia a komunikácia vo vede, sa uskutoční v dňoch 22. až 23. apríla 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Cieľom workshopu je získať nové užitočné informácie o tom, ako komunikovať vedu a jej výsledky v oblasti popularizácie vedy. Prednášajúci Vám odporučia na základe svojich osobných skúseností tie najužitočnejšie, najefektívnejšie a najpoužívanejšie komunikačné kanály, ktoré sa využívajú v popularizácii vedy, s dôrazom najmä na médiá, web a sociálne siete. Na rôznych príkladoch Vám ukážu najčastejšie chyby, ako aj tie najúčinnejšie metódy a formy prezentovania svojich aktivít a výskumu prostredníctvom týchto komunikačných kanálov.

Podujatie je určené najmä odbornej verejnosti a učiteľom, ktorí sú tými najpovolanejšími popularizátormi, keďže prví vedu tvoria, a druhí ju učia. Zúčastnení budú mať možnosť diskutovať a vymieňať si svoje skúsenosti, či stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú popularizácii vedy. Dvojdňový workshop je určený predovšetkým odbornej verejnosti, PR manažérom škôl a vzdelávacích inštitúcií, učiteľom končiacich ročníkov základných škôl, učiteľom stredných a vysokých škôl, ako aj PhD. študentom.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.vedanadosah.sk v sekcii podujatia, alebo na stránke www.ncpvat.sk.