Festival vedeckých filmov 2015

Kamera-klapka-akcia!

Zapojte sa do súťaže druhého ročníka Festivalu vedeckých filmov a vytvorte krátky film na tému „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás“. Súťaž organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR.

Vytvorte vlastný krátky film, prostredníctvom ktorého môžete prezentovať svoj pohľad na svet vedy a techniky. Zapojiť sa do súťaže môžete ako jednotlivci alebo kolektív tvorcov s animovaným, dokumentárnym, či inými filmovým dielom, ktoré bude trvať najviac tri minúty.

Súťažné kategórie sú rozdelené podľa veku – do 12 rokov, od 13 do 17 rokov a od 18 rokov. Ak vás súťaž zaujala, môžete svoje dielo zaregistrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk (sekcia súťaže) a následne dielo pošlite na adresu Centra vedecko-technických informácií SR, najneskôr do 11. októbra 2015.

Počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015 sa uskutoční súťažná prehliadka vybraných prihlásených diel, vrátane víťazných, ako aj vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdanie ocenení. Všetko sa to odohrá v novembri počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Potrebné podmienky a pravidlá súťaže nájdete na festivalovej stránke www.fvf.cvtisr.sk.