Týždeň vedy a techniky pokračuje na Slovensku aj tento rok

Týždeň vedy a techniky nabitý vzrušujúcimi zážitkami zo sveta vedy, výskumu a techniky sa na Slovensku bude konať tento rok už po dvanásty raz. Podujatie nielenže verejnosť informuje a vzdeláva, ale pestrými a pútavými akciami pre všetky vekové kategórie poskytuje atraktívny priestor pre tvorivosť, interaktivitu a súťaživosť. Aj tento rok Týždeň vedy a techniky ponúka množstvo zaujímavých podujatí, z ktorých si určite každý vyberie. Od súťaží pre najmenších a odborných prednášok, cez filmový festival až po dni otvorených dverí rôznych vedeckých inštitúcií.

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 päť súťaží. Veľmi obľúbená Výtvarná súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Témou tej tohtoročnej je „Moje C/centrum vedy“. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o Centre vedy, v ktorom by radi trávili svoj voľný čas a dozvedeli sa viac o najnovších vedeckých výskumoch a objavoch.,. Na stvárnenie týchto predstáv môžu žiaci použiť rôzne výtvarné techniky. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Výtvarná súťaž prebieha do 15. októbra.

Ako ďalšiu organizátori pripravili fotografickú súťaž, ktorej téma znie: „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“. Prostredníctvom fotografie môžu študenti prezentovať svoj pohľad na osobnosti, objekty alebo predmety, ktoré ich inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku. Súťaží sa v dvoch kategóriách – študenti stredných škôl a študenti vysokých škôl, vrátane doktorandov. Fotografická súťaž potrvá do 15. októbra.

Študenti stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl či univerzít, vrátane doktorandov, sa môžu zapojiť aj do grafickej súťaže. Tento rok sú jej témou „Symboly vedy a techniky“. Každý záujemca si môže vytvoriť svoj charakteristický symbol pre vedu, výskum a techniku. Symbol možno vytvoriť prostredníctvom rôznych grafických programov. Grafická súťaž v tomto roku bude prebiehať do 15. októbra.

Po prvý raz bude súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vedecký vtip. Témou obrázkových vtipov či komiksov je „Experiment“. Taktiež sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku koná už druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, počas ktorého organizátori pripravili dve súťaže – pre redaktorov obrazových médií je určená Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike a pre mladých zase Súťaž amatérskych filmov, ktoré sa budú venovať vede a technike okolo nás.

Podrobnejšie informácie o všetkých súťažiach nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii „Podujatia organizátorov“, neváhajte sa zapojiť! Tohtoročný Týždeň vedy a techniky sa bude konať v dňoch 9. 11 - 15. 11. 2015. Program je naozaj bohatý, stačí len sledovať pravidelné aktualizácie na našej webovej stránke. Nahliadnite s nami do sveta vedy a techniky. Tešíme sa na stretnutie.

Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.