Pozvánka na Vedecký veľtrh 2017

Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ďalšími školami a inštitúciami sa rozhodla usporiadať dňa 14. septembra 2017 v Bratislave už 2. ročník úspešného podujatia Vedecký veľtrh.

 

Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je určený najmä pre deti školského veku (6-18 rokov) a pre ich rodičov. Zameriava sa na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote či prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch. Okrem toho, že sa účastníci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu študentom a žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, sa vo svojich stánkoch pokúsia ukázať, že veda je všade okolo nás, a že je potrebná v každodennom živote. Návštevníci si budú môcť niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

"Je veľmi dôležité podporovať vedecký potenciál v deťoch už od útleho detstva. Veda je veľmi perspektívna disciplína. Vďaka skorému podchyteniu talentov môže byť veľa šikovných ľudí prínosom pre Slovensko, a zároveň preraziť na globálnej úrovni." – povedal prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Patrónom 2. ročníka Vedeckého veľtrhu v Bratislave je prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied. Odborným partnerom podujatia je Stredná priemyselná škola strojnícka – Fajnorka.

„Vzhľadom na pozitívnu odozvu zo strany základných a stredných škôl, ako aj návštevníkov, spoluorganizátorov a vystavovateľov, sme sa presvedčili, že má zmysel organizovať takýto druh podujatia, nakoľko prináša benefit všetkým stranám“, vyjadruje dôvod organizovania 2. ročníka Vedeckého veľtrhu Charles Peake, zakladateľ o.p.s. VĚDA NÁS BAVÍ. „Verím, že Vedecký veľtrh na Slovensku si získa podobnú popularitu ako v Čechách a stane sa tradíciou, ktorá prispeje k popularizácii vedy“, dodáva Peake.

KEDY A KDE?

Miestom konania 2. ročníka Vedeckého veľtrhu sa dňa 14.9.2017 (štvrtok) stane opäť námestie OC Eurovea. Vedecký veľtrh je celodenné podujatie, ktoré bude trvať od rána až do popoludňajších hodín. Oficiálne otvorenie veľtrhu sa predpokladá o 9:30 hod. uprostred areálu podujatia.

Bližšie informácie o vedeckom veľtrhu a jeho programe budú priebežne dopĺňané a zverejňované na webovej stránke www.vedeckyveltrh.sk. Záujemcovia môžu aktuálne informácie získať aj prostredníctvom sociálnych sietí: Facebook, Instagram a Twitter.