Monitoring vodnára potočného
Som žiačkou základnej školy vo Svite. Počas voľných dní patrí k mojim záľubám pohyb v prírode a fotografovanie, pričom sa venujem predovšetkým pozorovaniu vtákov. Som členkou Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS). Za miesto pozorovaní v rámci môjho projektu som si vybrala rieku Poprad vo Svite, kde počas celého roka pozorujem svojho obľúbeného vodnára potočného. Téma môjho súčasného projektu voľne nadväzuje na projekt Pozorovanie vtákov na rieke Poprad vo Svite, ktorému som sa venovala pred rokom. Zo všetkých pozorovaných vtákov na rieke Poprad vo Svite ma svojou výnimočnosťou najviac upútal práve vodnár potočný - jediný spevavec, ktorý sa vie potápať, preto som sa rozhodla v ďalšom období venovať sa mu podrobnejšie.


Celý článok nájdete v súbore pdf.